BiH

Premijer ZDK

Ganić: Omogućiti direktnu isplatu porodiljskih naknada u ZDK

18/02/2020

Ganić je naglasio da Kanton redovno izmiruje svoje obaveze prema korisnicima naknada i socijalne pomoći

Premijer Zeničkodobojskog kantona Mirza Ganić danas je sa grupom porodilja iz ovog kantona razgovarao o problemu isplate porodiljskih naknada, te je zaključio da se prema Federaciji BiH uputi dodatna inicijativa s prijedlogom da se novim zakonskim rješenjem regulira isplata naknada direktno korisnicima ili preko institucije koja će biti nezavisna u odnosu na gradove i općine.

Ministarstvo finansija je 4. februara uplatilo sredstva za isplatu naknada za decembar svim općinama i gradovima u Zeničko-dobojskom kantonu, nakon čega su sve lokalne zajednice izvršile isplatu svojim korisnicima izuzev Grada Zenice koji je u finansijskoj blokadi zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu.

Ganić je naglasio da Kanton redovno izmiruje svoje obaveze prema korisnicima naknada i socijalne pomoći, te da je ovogodišnji budžet za ove namjene povećan za jedan milion KM kako bi iznos naknada mogao pratiti rast prosječne plaće.

Međutim, kaže da u ovom trenutku ne postoji zakonska mogućnost da se isplata vrši direktno korisnicima, a ne preko nadležnih općinskih i gradskih službi te centara za socijalni rad, što su tražile porodilje koje su 12. februara održale mirni protest ispred sjedišta Gradske uprave u Zenici.

Ministar finansija ZDK Josip Lovrić pojasnio je da je Grad Zenica jedna od četiri lokalne zajednice u ovom kantonu koje posluju putem trezora, tako da se sredstva uplaćuju direktno na jedinstveni račun, zbog čega ne postoji mogućnost povrata uplaćenih sredstava u budžet ZDK.

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović kazala je da je već razmatrana mogućnost da se isplata izvrši direktno na račune korisnica, ali, kako navodi, za to ne postoji pravni osnov, a izmjena važećih propisa bi potrajala i do tri mjeseca.

Poručila je da je ove sedmice upućen nalog kantonalnom Ministarstvu finansija za uplatu socijalnih naknada za januar, koje će gradovima i općinama biti doznačene 4. marta.

Na sastanku je istaknuto da je u proceduri na nivou Federacije donošenje novog zakona koji predviđa izuzimanje porodiljskih naknada iz nadležnosti socijalne politike, jer porodiljska naknada nije socijalna kategorija.

Također, upućen je poziv Gradu Zenica da hitno, bez odlaganja, stvori zakonske pretpostavke za isplatu naknada i socijalne pomoći koje je 4. februara uplatio Zeničko-dobojski kanton, saopćeno je iz ZDK.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.