BiH

Izmjene zakona

Građanima olakšano nabavljanje, nošenje i držanje oružja u Sarajevu

15/07/2019

Zakonom je preciziran i način dobivanja odobrenja za osnivanje civilnog strelišta, a što je od izuzetnog značaja

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije kojim su otklonjene barijere i prepreke koje su postojale u ranijem Zakonu, a odnose se oblast praktične obuke i civilnih strelišta, dopunu segmenta koji reguliraju zdravstvenu sposobnost kao jedan od uvjeta za posjedovanje oružja, ali i sankcije.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, koji je i predlagač ovog Zakona, zbog nedostatka zakona o praktičnoj obuci podneseno je 350 zahtjeva građana koji već dugo čekaju odluku.

– Prije svega građani će sada moći provesti praktičnu obuku jer prema ranijem Zakonu to nisu mogli uraditi jer niti jedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem – kazao je Katica u izjavi za medije.

Bez provođenja praktične obuke nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja građanima koji su podnijeli zahtjev i ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Zakonom je preciziran i način dobivanja odobrenja za osnivanje civilnog strelišta, a što je od izuzetnog značaja.

Po njegovim riječima, svaki građanin koji posjeduje oružje do sada je morao nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto.

– Građani jednostavno zaborave da je proteklo deset godina i ne dostave ljekarsko uvjerenje, a oružje im se zbog toga oduzme. U izmjenama smo naveli da se građani, prije nego što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da novo ljekarsko uvjerenje dostave nadležnoj policijskoj upravi – istakao je.

Također, dodao je, preciznije je definiran naziv oružnog lista te sada nosi naziv oružni list za držanje i nošenje oružja i tako su otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje.

Prilikom nabavke municije, naveo je Katica, građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS.

– Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava – istakao je ministar Katica.

Uređen je i dio o nošenju hladnog oružja na javnom mjestu, odnosno, uvedena je novčana sankcija u iznosu od 1.000 do 2.000 KM. Do sada je praksa bila samo da se oduzima oružje.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.