Izbori 2020

Zbog mogućih zloupotreba

Birači pozitivni na koronu moći će glasati putem mobilnog tima samo uz nalaz o izolaciji

10/11/2020

Dopunjena je i lista zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH , pa se sada se na dopunjenoj listi nalaze i Republika Češka, Republika Francuska i Republika Grčka, a od ranije su na listi Australija, Kanada, Mađarska, Republika Finska, Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države

S.DEGIRMENDŽIĆ

Samo pet dana nakon što je Centralna izborna komisija BiH usvojila izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora u BiH u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani, danas je taj pravilnik ponovo izmijenjen.

Naime,navedenoj kategoriji birača je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima samo ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa kao što su medicinski nalaz ili akt o izolaciji.

Centralna izborna komisija BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provedbi izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslanih upita prema nadležnim institucijama, u CIK-u su konstatirali da nemaju cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača.

Općinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o COVID-19 pozitivnim osobama I osobama kojima je određena mjera izolacije.

Istovremeno ,CIK je kako je rečeno na sjednici dobio informacije da bi se mogućnost da neko glasa putem mobilnih timova bez adekvatnog medicinskog nalaza mogla zloupotrijebiti od nekih političkih stranaka.

Željko Bakalar, predsjednik CIK-a nije imenovao koje su to partije.

Vanja Bjelica-Prutina, članica CIK-a kazala je da Komisija nije epidemiološka služba i da ne može brinuti o tome kome je izdato rješenje o izolaciji,ali da jeste obavezna svima omogućiti da glasaju.

Ona je dodala i da ima informacija da nakon što je CIK ranije izmijenio odluku o glasanju putem mobilnih timova da su neki počeli animirati ljude da se masovno prijavljuju za glasanje putem mobilnih timova što ukazuje na zloupotrebe I da je žalosno da je CIK samo pet dana nakon što je izmijenio Pravilnik sada ga ponovo mijenja.

Zbog svega navedenog, Centralna izborna komisija BiH je odlučila izmjeniti Pravilnik o provedbi izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a istovremeno spriječiti i eventualne zloupotrebe.

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadleženog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putema maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).

Na današnjoj sjednici CIK-a dopunjena je i Odluka o listi zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

Sada se na dopunjenoj listi nalaze i Republika Češka, Republika Francuska i Republika Grčka a od ranije su na listi Australija, Kanada, Mađarska, Republika Finska, Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države.

Iz navedenih država u uvjetima izuzetno otežanog ili prekinutog poštanskog prometa uzrokovanog epidemijom virusa COVID-19, kao i u slučaju znatno otežanog poštanskog prometa sa prekookeanskim zemljama, birač može dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine povratnu kovertu za Centralnu izbornu komisiju BiH u posebnoj koverti koja sadrži poštanski žig zemlje iz koje se glasa, a da datum na poštanskom žigu bude najkasnije 15.11.2020. godine, odnosno za birače koji iz tih država glasaju za Gradsko vijeće Grada Mostara 20.12.2020. godine.

Iz CIK-a su podsjetili birače koji iz navedenih država glasaju putem pošte da im je sada omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adresu pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu, uz napomenu da na koverti za diplomatsko- konzularno predstavništvo BiH naznače: „Glasački paket- ne otvaraj“ .

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.