BiH

Vrijedna pomoć

Japan spremio 500 miliona jena za BiH, ali ima uslove kako da ih potroši

18/03/2021

Od bh. vlasti će se striktno tražiti da namjenski koristi novac isključivo za nabavku robe i/ili usluga potrebnih za provedbu programa

Vlada Japana spremila je pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 500 miliona jena u okviru programa ekonomskog i socijalnog razvoja naše zemlje. Ovaj nacrt sporazuma u čijem posjedu je Fokus.ba treba još da usvoji Vijeće ministara BiH.

Piše: A. DUČIĆ

Kako stoji u nacrtu sporazuma, navedeni iznos, a riječ o 7,5 miliona KM BiH treba “ispravno i namjenski koristiti isključivo za nabavku robe i/ili usluga potrebnih za provedbu programa, koje će biti navedene u spisku koji će međusobno usaglasiti nadležne institucije Vlade Japana i primaoca kao i za plaćanje drugih troškova vezanih za provedbu programa, pod uslovom da je roba proizvedena u, i usluge nabavljene iz predviđenih zemalja porijekla, kao i da usluge pružaju državljani predviđenih zemalja porijekla.

Kako se dalje navodi, ovaj sporazum potrebno je realizirati od 31. marta. Bh. strana će, nalaže se u ovom nacrtu sporazuma morati osigurati da se sredstva granta i na njih obračunata kamata u potpunosti isplate sa računa kako bi se izvršila nabavka robe i/ili usluga kao i plaćanje naknada u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma realizacije grant sredstava, osim u slučaju produženja roka na osnovu obostrane saglasnosti nadležnih institucija Vlade Japana i primaoca, kao i da se Vladi Japana vrati iznos koji preostane po završetku Programa;

Japan u nacrtu sporazuma traži izuzeće nabavke roba i/ili usluga od plaćanja carine, poreza i drugih fiskalnih dažbina primjenjivih u BiH, da se adekvatno razmotre ekološke i društvene aspekte korištenja sredstava granta i na njih obračunate kamate, da se Vladi Japana, bez odlaganja podnese pismeni izveštaj prihvatljiv za Vladu Japana o transakcijama po računu zajedno sa kopijama ugovora, nalozima za isplatu i drugim dokumentima u vezi sa odnosnim transakcijama pošto se sredstva granta i na njih obračunata kamata u cjelosti iskoriste za nabavku robe i/ili usluga.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.