Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Istražili smo

Je li ista borba protiv korupcije u Sarajevu i u Hercegovini?

mito korupcija
FOTO: D. B.
Ilustracija

Iz Ambasade SAD-a u izjavi za Fokus uputili jasnu poruku. Kakva je situacija u ZHK, TK, USK i HNK? Šta mora uraditi Vlada Federacije BiH?

Ako biste pitali svaku pojedinačnu vlast u kantonima, entitetima i na nivou države BiH da li se bore protiv korupcije, vjerovatno biste od svih dobili potvrdan odgovor. No, da li je i u praksi tako? 

Fokus je istražio da li je sistemska borba protiv korupcije ista u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Mostaru, Zapadnoj Hercegovini, te kako stvari stoje na entitetskom nivou.

Rezultati Ureda u Sarajevu

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS na čelu s Erduanom Kafedžićem, kako je Fokus nedavno objavio, uskoro objavljuje deveti registar koji treba da uspostavi efikasni nadzor nad trošenjem javnog novca te uz pomoć kojeg će se jasnije ustanoviti koruptivno djelovanje. 

Deveti po redu registar

Riječ je o registru ugovora o djelu, oblasti u kojoj se na najnetransparentniji način troše milioni javnog novca. Ovo je deveti po redu registar koji je objavljen za nešto više od tri godine. Prethodnih osam, o zaposlenim u javnom sektoru, imenovanim licima, podacima o imovini, javnim nabavkama, poticajima u poljoprivredi, zatim u maloj privredi, javnim oglasima, kao i transferima, uveliko čine dobro funkcionirajući antikoruptivni sistem.

Inače, kada je riječ o ovom uredu, nadležnom tužilaštvu i inspekciji podneseno je stotine izvještaja o osnovama sumnje da su počinjena krivična djela. Na osnovu tih izvještaja, Tužilaštvo KS podiglo je desetine optužnica, između ostalog, za krivotvorenje dokumenata i zloupotrebu položaja, a koje su uveliko rezultirale sudskim presudama.

Također, Ured je pokrenuo na desetine postupaka o sukobu interesa koji su polučili mnoge ostavke, sačinio je stotine planova integriteta, preporuka institucijama, interaktivnoj mapi o nelegalnoj gradnji u vodozaštitnim zonama.

Kada je riječ o Federaciji BiH, uredi za borbu protiv korupcije, osim u KS-u, do sada su formirani još u samo tri kantona, u TK, ZDK i nedavno u USK. U USK je otvoren  krajem oktobra 2023. te je tek u fazi formiranja svojih kapaciteta.

Tuzla i Zenica

Ured za borbu protiv korupcije TK formiran je još u maju 2021. godine. Ovom uredu uputili smo upit o tome postoje li razlozi objektivne prirode zbog čega ima tek jedan registar (o imovini zvaničnika) dok su dodatna tri koja su napravljena na njegovoj veb-stranici prazna.

– Ured zaista jeste osnovan u maju 2021, kada je donesen osnivački akt. Međutim, razlozi objektivne prirode su itekako prisutni kada govorimo o formiranju javnih registara. Naime, sekretar Ureda preuzeo je funkciju 28. 11. 2022, a prvi uposlenik angažovan je 1. 7. 2022. Registar podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini u Tuzlanskom kantonu je kao takav, najobimniji i najkompleksniji registar, s više od 1700 u ovom momentu objavljenih nosilaca javnih funkcija, a ako u ovaj broj uračunamo bliske srodnike nosilaca javnih funkcija, konačan broj unesenih prijava je višestruko veći – rekao nam je Muamer Šljivić, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije TK.

Kakve su posljedice za BiH ako se usvoji zakon o stranim agentima?

Kaže da je već donesena odluka Vlade TK o registru zaposlenih u institucijama TK, te dodaje da su fokusirani na implementaciju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK, te je trenutno u fazi vršenja kontrole imovine nosilaca javnih funkcija. 

Dodaje da će do kraja godine biti izvršena kontrola imovine za najmanje 200 nosilaca javnih funkcija. Tri nova registra, ističe, bit će uspostavljena do kraja godine, u skladu s kapacitetima Ureda. 

Zašto nemaju web-stranicu?

Ured za borbu protiv korupcije ZDK formiran je 4. februara 2022. godine. Upitali smo ih zbog čega još nemaju web-stranicu odnosno formirane registre koji se tiču imovine zvaničnika, trošenja budžetskog novca i sl.

Šef Ureda premijera ZDK Dževad Fejzić kazao je za Fokus da su među prvima pristupili instrukciji APIK-a te formiranju Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije, dok je pri Ministarstvu pravosuđa formiran Sektor za borbu protiv korupcije. Ubrzo nakon toga, ističe, formiran je i ovaj ured. Kada je riječ o veb-stranici, istaknuo je da stranica ZDK predstavlja zvaničnu stranicu svih organa u kantonu.

Uspostavom Ureda, kao i svih poslova i zadaka koji proizlaze iz njegove nadležnosti, uspostavljena je sab domena na kojoj će biti postavljene sve aktivnosti Ureda, a matična veb-stranica je u fazi rekonstrukcije. Nakon tog procesa ona će u potpunosti biti funkcionalnija i praktičnija. Za sada sve aktivnosti koje obavlja Ured nalaze se na postojećoj veb-stranici – naveo je Fejzić.

“Radimo na uspostavi registara zaposlenih i imenovanih lica”

Kaže da je Ured inicirao donošenje antikoruptivnih zakona, što je trenutno u proceduri, kao i drugih podzakonskih akata koji proizlaze iz nadležnosti Ureda. 

Posao iz snova: Ovi parlamentarci dobivaju više od 7.500 KM po sjednici!

– Trenutno radimo na uspostavi registara zaposlenih i imenovanih lica, a po prirodi aktivnosti Ureda, tu će se naći još niz drugih registara kako bismo koruptivne rizike sveli na minimum. U prethodnom periodu preduzete su značajne aktivnosti koje podrazumijevaju iniciranje zaključaka i odluka prema Vladi, a koje se odnose na donošenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK za period 2022 – 2026. Za jedan mali ured, ipak smatramo da smo u prethodnom periodu uradili itekako kvalitetan posao u koji se većina organa uključila. Naravno, dolazi i do poteškoća u pojedinim organima, gdje je sistemski nemoguće realizovati sve aktivnosti zbog manjka kadrova, odlaskom imenovanih koordinatora u penziju ili prelaskom na drugo radno mjesto i sl. Dakle, spremnost i opredjeljenje svih organa postoji, uz prethodnu opasku – naveo je Fejzić.

U prethodnom periodu, kaže, uspostavljen je sistem koordinatora u svim organima ZDK i većini jedinica lokalnih samouprava, te se kontinuirano radi na reviziji diploma.

– Kroz nekoliko izvještajnih perioda prema Vladi utvrdili smo oko 50 diploma koje nisu vjerodostojne, o čemu su nadležni organi obaviješteni, a koji su u skladu sa svojim ovlastima preduzeli daljnje radnje. Prijave korupcije su jednako zastupljene, s tim da se ovdje treba naglasiti da se prijave koje pristižu u Ured dostavljaju, također, nadležnim organima na daljnje postupanje, s obzirom na to da Ured nije istražni organ i nema te ovlasti – rekao je Fejzić.

HNK ima plan

Ako po strani ostavimo Ured za borbu protiv korupcije KS, čije aktivnosti su neuporedive s uredima drugih kantona, druga dva formirana ureda predstavljaju donekle i svijetle tačke ukoliko se uporede s drugim područjima. Naprimjer u ZHK, HNK, BPK, SBK, PK i Kantonu 10 ovakvih ureda još uvijek nema, već postoje određena ad hoc tijela.

Upite smo postavili vladama ZHK, BPK i SBK, kao i HNK. Odgovore smo dobili jedino iz Ureda za odnose s javnošću Vlade HNK.

– Ustrojavanje ureda za borbu protiv korupcije predviđeno je Programom rada Vlade HNK za 2024. godinu, a ujedno podsjećamo i na činjenicu kako Vlada HNK već godinama ima Radno tijelo za borbu protiv korupcije unutar kojeg su predstavnici više kantonalnih tijela – rečeno nam je iz Vlade HNK.

Jasan stav Ambasade SAD-a

Iz Ambasade SAD-a u BiH u izjavi za Fokus kazali su da zakoni u BiH od svih državnih, entitetskih, kantonalnih i vlasti Brčko distrikta zahtijevaju da uspostave upravne organe preventivnog karaktera, kao i snažnu mrežu za borbu protiv korupcije. Takva tijela za borbu protiv korupcije, različitog nivoa nezavisnosti i učinkovitosti, uspostavljena su u svakom kantonu, kao i na nivou Federacije BiH, a također unutar Ministarstva pravde RS je Komisija za borbu protiv korupcije. 

– Pozivamo sve strukture vlasti u BiH da uspostave nezavisne, trajne i preventivne strukture za borbu protiv korupcije. Vlasti na svim nivoima trebaju usvojiti zakone kako bi uspostavili urede za borbu protiv korupcije, te ojačati zakone kojima se regulira rad ureda za borbu protiv korupcije kako bi ih osnažili u toj borbi. Sjedinjene Države su pomogle vlastima spremnim na saradnju da urade nacrte neophodnih zakona za prevenciju korupcije. Zagovarali smo organizacionu i finansijsku nezavisnost ureda za borbu protiv korupcije i osigurali smo i materijalnu podršku i pomoć svakom uredu za borbu protiv korupcije i timu za borbu protiv korupcije u BiH kako bismo ojačali njihove kapacitete za borbu protiv endemske korupcije u BiH – istaknuli su iz Ambasade SAD-a.

“Rezultati ureda za borbu protiv korupcije u BiH su različiti”

Kako navode, rezultati ureda za borbu protiv korupcije u BiH su različiti. Naglašavaju kako će im biti zadovoljstvo vidjeti rezultate novoosnovanog Ureda za borbu protiv korupcije u USK, a očekuju da će vlasti u Kantonu 10 nastaviti s uspostavom Ureda za borbu protiv korupcije na transparentan način i bez političkog uticaja. 

– Uprkos uvjeravanjima, još uvijek čekamo da se u Bosansko-podrinjskom i Posavskom kantonu usvoje neophodni zakoni i nadamo se bilo kakvom pomaku u Srednjobosanskom kantonu. Nakon što smo dobili nedavna uvjeravanja Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona, s nestrpljenjem očekujemo pomake po pitanju relevantnog zakonodavstva. U Brčko distriktu pozivamo Skupštinu da usvoji zakon o borbi protiv korupcije, bez ikakvih izmjena, što će omogućiti Uredu za borbu protiv korupcije da bude učinkovitiji. Ne samo da preostale vlasti, koje nemaju urede za borbu protiv korupcije, trebaju pravovremeno da ih uspostave nego ti uredi moraju biti funkcionalna tijela, bez političkog uticaja, koja mogu ispuniti svoj mandat u smislu otkrivanja i borbe protiv korupcije u ime svih građana – naveli su iz Ambasade SAD-a. 

Konačno, kako su potcrtali, ključno je da Vlada Federacije osnuje ured za borbu protiv korupcije, a iz Ambasade ih pozivaju da implementiraju Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH usvojen 2014. godine, što će stvoriti okruženje za mnogo učinkovitiju borbu protiv korupcije.