Nakon Tužilaštva

Je li odzvonilo kriminalu u oblasti gradnje u Sarajevu? Važan akt otišao Vladi KS

ilustracija FOKUS (1)

Ured za borbu protiv korupcije Vladu KS detaljno informisao zašto su potrebne hitne mjere

Nakon što je Tužilaštvu Kantona Sarajevo otišlo niz akata i konkretnih krivičnih prijava koje se odnose sa indicije u nezakonitostima u oblasti gradnje, od Trebevića do Ilidže, Trnova i Hadžića, a o čemu je opširno pisao Fokus.ba , Ured za borbu protiv korupcije KS uputio je akt Vladi KS odnosno premijeru Edinu Forti u kojem inicira formiranje interresorne radne grupe koja će pratiti analizirati stanje u ovoj oblasti, zatim predlagati mjere za poboljšanje stanja.

Piše: A. DUČIĆ

U incijativi upućenoj Vladi KS, šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, saznaje Fokus, elaborirao je frapantne nalaze do kojih je došao Ured, a o čemu je obaviješteno i Tužilaštvo KS.
U akti upućenom Vladi navodi se da je Ured u nizu slučajeva procjenio osnovanost navoda koji upućuju na grubu povredu zakona, te radnje s koruptivnim elementima.

Tako se navodi da u domenu zaštite izvorišta vode do danas nije donesena nijedna odluka , iako to nalaže Zakon o vodoma KS.

Nadalje, ističe se, odobrenja za građenje se u pojedinim slučajevima izdaju bez da je investitor ispunio uvjete vezane za zaštitu okoliša propisane zakonom i drugim propisima koji uređuju oblast zaštite okoliša, a što je, naprimjer, slučaj na Bjelašnici odnosno gradnja ogromnog kompleksa kojeg je odobrila Općina Trnovo.

-Privatni i javni interes nije usaglašen tj, najčešće je privatni interes investitora daleko iznad javnog interesa, čime se ujedno narušavaju i principi zaštite okoliša, prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskog naslijeđa- navodi se u aktu.

Isto tako, navodi se, dešava se da se planski dokumenti donose bez da su zadovoljeni urbanistički standardi za pojedine zone u kojima se planira gradnja, o čemu je također pisao Fokus.ba.

– Jedan od većih koruptivnih rizika u ovoj oblasti je odredba člana 55. Zakona o prostornom uređenju KS, koja je normirala situaciju u kojoj se planira gradnja na prostoru koji nije u obuhvatu provedbeno planske dokumentacije te je u ovom članu propisano da se u tom slučaju urbanistička saglasnost donosi na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja nosioca izrade plana (Zavod za planiranje razvoja KS). Korištenjem date mogućnosti iz ove odredbe izbjegava se sistemsko planiranje prostora, te se veoma često udovoljava privatnim interesima investitora nauštrb javngo interesa odnosno građana i lokalne zajednice – kaže se u aktu.