BiH

Zadokumentovani predmeti

Vruć krompir za Tužilaštvo KS: Sprega kriminala i politike u oblasti gradnje, prijavljen i Senaid Memić

24/11/2021

Bivši načelnik Ilidže se tereti i zbog nezakonitog zapošljavanja i premještanja 30-tak službenika na poslovima gradnje. Prijave za komplekse Tibre, Sarajevo Tower, Otoka, zatim one na Bjelašnici i Trebeviću

Tužilaštvu Kantona Sarajevo, kako saznaje Fokus.ba, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS uputio je niz informacija u kojima je detaljno opisana matrica, modus pa čak i odgovorne osobe koje su bili akteri zaobilaženja procedura u gradnji velikih građevinskih kompleksa na području Kantona Sarajevo.

Piše: A. DUČIĆ

Upućene su međutim i konkretne krivične prijave, a jednom od njih obuhvaćen je dugogodišnji načelnik Ilidže Senaid Memić koji je u martu ove godine zvanično postao ambassador BiH u Maleziji.

Senaid Memić: Bivši načelnik Ilidže postao ambasador BiH u Maleziji

Memić se, saznajemo, konkretno tereti da je kao rukovodilac Općine Ilidža, odgovoran za nezakonito upošljavanje ili premještanje državnih službenika i namještenika unutar općine čime je ne samo nastala velika šteta po općinski budžet.

Naime, tridesetak osoba koje su nezakonito postavljene ili uposlene, po stranačkoj ili drugoj liniji, upravo su bile zadužene za poslove izdavanja urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola ili drugih propisa čime je nastala nesaglediva šteta po prirodu i zdravlje stanovništva.

Krajem 2020. godine, Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža pod vodstvom sačinila je listu od 109 rješenja za građenje i urbanističkih dozvola za koja su po mišljenju ove službe postojali razlozi za ništavnost. Čak 12 urbanističkih i građevinskih dozvole su za vrijeme Memića izdate za gradnju objekata u prvoj i drugoj vodozaštitnoj zoni na području Ilidže.

VEZANI TEKST: Kako je za samo nekoliko dana na Ilidži izdato 12 rješenja za gradnju u vodozaštitnoj zoni!

Memić je i obuhvaćen istragom o nezakonitostima prilikom izdavanja odgovarajućih dozvola za gradnju kolosalnih objekata na području Stup-Nukleus odnosno Tibrinih objekata.

Regulacioni plan Stup-Nukleus usvojen je 2002. godine. Sedam godina kasnije načelnik općine Ilidža Senaid Memić verifikuje odluku o njegovoj korekciji čime se mijenjaju horizontalni i vertikalni gabariti i dodaje nova građevina. Iz općinske službe Ilidža su naveli da je, koristeći korekciju provedbenog plana, a kojom se može mijenjati osnovni koncept, došlo je do zloupotrebe u spratnosti objekata. Naprimjer od predviđenih pet spratova nakon završene korekcije na istoj lokaciji se predvidjelo 12 spratova bez obzira na ograničene prostorne mogućnosti.

Iz izvora bliskih istrazi, saznajemo da se, kada je riječ o nezakonitoj gradnji, posebno na području Ilidže pojavljuje dosta osoba iz kriminalnog miljea. Oni se, naime, pojavljuju kao osobe koje su u ime arapskih investitora bili “odgovorne” osobe za pojedine projekte. Notari su, također, odigrali svoje praveći odgovarajuće ugovore.

– Manipulacije su vršene u vezi sa katastarskim česticama, gdje su prepravljane čestice. U kriminal su uključeni i izvođači radovi. Istragom su obuhvaćeni i subjekti od kojih se kupovao materijal. Istražuje se i ko ima stanove i poslovne prostore koji su nelegalno izgrađeni. Nelegalna gradnja dominira na području Općine Ilidža, Trnovo i te u Hadžićima – kazao nam je naš izvor.

U narednom periodu će Ured za borbu protiv korupcije detaljnije istražiti objekte izgrađene u Trnovu i Hadžićima.

Zanimljivo je da su općine Trnovo i Hadžići, kojim upravljaju načelnici Ibro Berilo i Hamdo Ejubović jedine općine u Kantonu Sarajevo koje su odbile da budu uključene u antikoruptivni sistem kojeg je uz podršku OSCE-a izradio Ured za borbu protiv korupcije.

Inače, kroz ovaj sistem obezbjeđuje se centralizacija antikorupcijskih aktivnosti javnog sektora, jača transparentnost kroz javne registre, ali i kroz ostale komponente ovog sistema, kao što je, između ostalog, izrada i praćenje elektronskih planova integriteta.

Kada su u pitanje druge krivične prijave i informacije koje su otišle Tužilaštvu KS one se odnose na nezakonitu gradnju na području Otoke (regulacioni plan “Alipašin most VII), zatim Sarajevo Tower ana području Novog Sarajeva.

U oba slučaju se pribjeglo metodom koja je primjenjena i na Ilidži za vrijeme Memića. Regulacioni plan „Alipašin most VII“ (Otoka) koji je usvojen 2007. Godine, osam godina kasnije je za vrijeme načelnika općine Novi Grad Semira Efendića verifikovan i donosi se odluku o korekciji izmjena i dopuna ovog plana. Regulacioni plan „Centar Novo Sarajevo“ korigovana je za vrijeme načelnika Nedžada Koldže, odnosno površina parcele, namjena i spratnost objekta „Sarajevo Tower“ kojeg u kantonalnim zavodima danas nazivaju “incidentom u prostoru” jer se radi o stambeno-poslovnom objektu sa čak 26 spratova koji se rasprostire na 60.000 kvadrata!

VEZANI TEKST: Kako su nastali Tibre, kolosalne zgrade na Otoci i džinovski Sarajevo Tower

Informacija Tužilaštvu KS otišla je i u vezi sa eklatantnim slučajem nepropisne pa čak i nezakonite gradnje a to je “Urbanistički projekat Poslovno-sportski centar Trnovo” kojeg je Općinsko vijeće Trnovo usvojilo 2017. godine bez da je sačekalo da se izmijeni regulacioni plan koji ga obuhvata. U to vrijeme Općina Trnovo nije imala stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ali je uprkos tome započela njegovu realizaciju. Na tom području planirano je krčenje šume od čak 77 hektara (77.000 kvadratnih metara)!

VEZANI TEKST: Ekocid na Bjelašnici: Nezakonita gradnja ogromnog kompleksa, krče 77.000 kvadrata šume

Informacija o indicijama o počinjenim krivičnim djelima upućena je i u vezi sa gradnjom Vidikovca na Trebeviću. Vlada KS je 2017. donijela odluku o zaštićenom pejsažu Trebevića koja važi do 2027, a u toj odluci je navedeno da se postojeći objekti na Trebeviću grade u gabaritima kao što su bili, te da se oni ne smiju proširivati.

Međutim, novi objekat Vidikovac Trebević ima znatno veće gabarite nego prijeratni. Odobrenje Gradu Sarajevu tada na čelu sa Abdulahom Skakom izdala je Općina Stari Grad na čelu sa Ibrahimom Hadžibajrićem. Izgrađen je 10 puta veći objekat od prijeratnog, a što je utvrdila i inspekcija.

VEZANI TEKST: Kako su kod gradnje Vidikovca na Trebeviću ignorisana sva upozorenja institucija

Nadležna služna Općine Stari Grad iznijela je stav da svi akti nisu eksplicitno upućivali na obavezu izgradnje objekta u nekad postojećim gabaritima. Ministarstvo prostornog uređenja KS je, uprkos svemu, izdalo dozvolu za građenje, a o čemu je pisao Fokus.ba.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.