BiH

Šef Ureda za borbu protiv korupcije

Kafedžić za Fokus: Otkrili smo 48 lažnih diploma, najviše je zloupotreba pri zapošljavanju

02/07/2021

Tužilaštvu KS podnijeli ukupno 32 krivične prijave za „krivotvorenje isprave“. Na crnoj listi SAD-a trebaju i oni koji ruše antikoruptivni sistem. Larsonova pomoć mnogo nam znači

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić u opsežnom intervjuu za Fokus.ba rekapitulirao je mnoštvo poteza ovog ureda na polju institucionalne borbe protiv korupcije u posljednje vrijeme.

Istovremeno, otkrio je da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo ovaj ured podnio ukupno 32 krivične prijave za krivično djelo „krivotvorenje isprave“ a u okviru otrkivanja lažnih diploma u KS. Govorio je o tome šta trenutno vidi kao najveći problem kada je riječ o korupciji u KS, te je prokomentirao i proširenje američke crne liste za osobe u BiH ogrezele u korupciji koju je najavio predsjednik Joe Biden.

Razgovarao: Amil DUČIĆ

Fokus.ba: Ured za borbu protiv korupcije nedavno je uz podršku OSCE-a kreirao sedmu bazu podataka a odnosi se na registar javnih nabavki. Ova oblast nesumnjivo predstavlja najplodnije tlo politici odnosno vlastima da finansijski pogoduje interesno povezanim firmama i pojedincima. Šta možete već sada reći, kada je riječ o vašim analizama u ovoj oblasti? Da li se već mogu utvrditi određeni elementi sistemske korupcije, pa i konkretnih krivičnih djela odnosno povezanost između subjekata koji dobijaju poslove putem javnih nabavki i vlastodržcima?

Kafedžić: Snažnim angažmanom Ureda, a uz pomoć i svesrdnu podršku Misije OSCE-a u BiH, uspostavljen je Registar podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Riječ je o još jednoj online bazi podataka dostupnoj na web stranici Informacionog sistema Ureda (https://www.anticorrupiks.com). Registar je uspostavljen odlukom Vlade Kantona Sarajevo, donesenom u januaru 2021. godine, istim se osigurava viši nivo transparentnosti u oblasti javnih nabavki, te samim time djeluju preventivno na pojavu koruptivnih radnji u ovoj oblasti, iznimno podložnoj pojavi raznih vrsta zloupotreba, sa nesagledivim negativnim posljedicama.

Uspostava ovog registra jedan je u nizu koraka ka izgradnji učinkovitog sistema kontrole javnih nabavki u Kantonu Sarajevo. Prvi korak svakako je donošenje Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja je stupila na snagu 01.01.2021. godine. Registar je, kao što Vam je znano, javno prezentiran na press konferenciji održanoj 04.06.2021. godine, u organizaciji Misije OSCE-a u BiH. Registrom se promovira sistem odgovornog trošenja javnih sredstava u interesu svih građana Kantona Sarajevo. Navedeni registar je jedinstven u našoj državi i okruženju, te sadrži napredne statističko-analitičke algoritme, koji će Uredu omogućiti efektivno i efikasno vršenje kontrole javnih nabavki u Kantonu Sarajevo. O svim nepravilnostima, detektovanim u procesu kontrole javnih nabavki, Ured će dati preporuke za otklanjanje nezakonitosti i postizanje svrsishodnosti javne nabavke, obavijestit Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine ili podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, u slučaju postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo.

S obzirom na činjenicu da je Registar uspostavljen početkom ove godine, možemo očekivati da će se njegova svrsishodnost, kao i efekti njegove uspostave, pokazati tek u periodu koji je pred nama, nakon protoka određenog vremena od početka njegove primjene. Od stupanja na snagu Uredbe (01.01.2021. godine) Ured je zaprimio ukupno 18 prijava koje se odnose na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki. Važno je istaći da Ured kontinuirano vrši nadzor nad podacima u ovom registru i njihovu analizu. Sve specifičnosti, utvrđene nepravilnosti i rizike u procesu kontrole javnih nabavki Ured će prezentirati Vladi Kantona Sarajevo, u okviru redovnog godišnjeg izvještaja o postupku kontrole javnih nabavki.

Ovaj izvještaj Ured će učiniti dostupnim javnosti objavom na svojoj službenoj internet stranici. Također, u okviru procesa kontrole javnih nabavki, Ured je kreirao Registar poslovnih subjekata kao internu bazu podataka subjekata koji učestvuju ili koji su učestvovali u procesima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo, a koja je Uredu neophodna u vršenju analiza i komparacija u procesima kontrole javnih nabavki, ali i svih drugih antikorupcijskih procesa koje vodi ovaj ured. Registar poslovnih subjekata sadrži sve relevantne podatke koji se odnose na jedan poslovni subjekt, kao što su njegova registrovana djelatnost, vlasnička i upravljačka struktura, povezani privredni subjekti, opis djelatnosti, te drugi relevantni podaci. Ovaj registar je povezan sa registrom imenovanih lica u smislu praćenja povezanosti eventualnog vlasništva nad firmama nosioca javnih funkcija i odabira tih firmi prilikom provođenja javnih nabavki od strane institucija u Kantonu Sarajevo. Uskoro će biti javno dostupni analitičko-statistički pokazatelji, odnosno analitika sa svim važnijim podacima i grafikonima, ne samo za Registar javnih nabavki, već i za ostale online registre koji su javno dostupni u okviru Informacionog sistema Ureda.

Na ovaj način šira javnost i sve zainteresovane strane će imati na jednom mjestu uvid u analitiku rada i djelovanja javnog sektora Kantona Sarajevo, odnosno kako institucije javnog sektora Kantona Sarajevo provode javne nabavke, kako vrše finansiranje i sufinansiranje nevladinog sektora i pojedinaca po različitim osnovama, o licima imenovanim na različite javne funkcije, imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, itd. Informacioni sistem Ureda, kojeg čine između ostalog i navedeni javno dostupni registri, a uskoro i spomenuta analitika, nezamjenjiv je alat u kreiranju antikorupcijskog ambijenta i povećanju transparentnosti javnog sektora Kantona Sarajevo, te očekujemo da će javnost i mediji znati na pravi način iskoristiti resurse koje ovaj sistem nudi i tako biti značajno ojačani i motivisani, kako u borbi protiv korupcije i drugih nepravilnosti tako i u unapređenju rada javnog sektora uopšte. U svakom slučaju, Ured će i u narednom periodu nastaviti da razvija u unapređuje svoj informacioni sistem, o čemu će javnost svakako biti blagovremeno upoznata.

Fokus.ba: Ured je nedavno objavio iscrpnu analizu poslovanja GRAS-a u kojoj vrvi od neregularnosti, a najavljeno je mnoštvo krivičnih prijava. Koliko ih je do sada podneseno za koja krivična djela te imate li povratne informacije iz Tužilaštva o započinjanju istraga po određenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima?

Kafedžić: Ured je izradio Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona Sarajevo koji se odnose na poslovanje u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i postupanje po prijavama nepravilnosti u ovom preduzeću (u daljem tekstu: izvještaj). Riječ je o obimnom Izvještaju čiji predmet je složena materija poslovanja ovog javnog preduzeća, u određenom vremenskom periodu. Ovim izvještajem se konstatuje da je KJKP “Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo, u aktivnostima koje su bile predmet analize ovog Izvještaja, u više navrata prekršio odredbe više zakonskih i podzakonskih propisa.

S obzirom na to da se radi o preduzeću koje ostvaruje enormno visoke akumulirane gubitke, platežno je nesposobno duži vremenski period, Ured je u Izvještaju dao preporuku da nadležni organi postupe u skladu sa mišljenjem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, a koji glasi: “Ukoliko je stečajni dužnik pravno lice, organ ovlašten za zastupanje je u slučaju nastupanja platežne nesposobnosti dužan bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prijedlog se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti”. Kako je riječ o iznimno složenom i obimnom predmetu, koji se odnos na veliki broj lica, Ured radi na izradi akata prema Kantonalnom Tužilaštvu KS, kojim će biti obuhvaćene sve utvrđene nepravilnosti (i odgovorna lica) u poslovanju ovog preduzeća, konstatovane u Izvještaju.

Fokus.ba: Koliko ste do sada otkrili lažnih ili sumnjivih diploma u kojima institucijama i javnim subjektima? Šta vam u još predstoji u ovoj oblasti kada je riječ o vašim aktivnostima?

Kafedžić: Ured vrši postupak provjere diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Postupak provjere diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo je aktivnost koju je inicirao Ured, a prihvatila Zaključkom Vlada Kantona Sarajevo. Ovom provjerom je obuhvaćeno ukupno 22.360 lica zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Ured je vršeći provjere vjerodostojnosti diploma lica zaposlenih u institucijama Kantona Sarajevo, do sada podnio ukupno 32 krivične prijave Kantonalnom Tužilaštvu KS protiv isto toliko lica, zbog sumnje da su počinila krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ iz člana 373. Krivičnog zakona FBiH. Također, podnijeli smo i jednu zbirnu informaciju Tužilaštvu kojom je obuhvaćeno 16 lica zaposlenih u istom pravnom subjektu, zbog sumnje da su krivotvorili diplome. Tako, do sada smo otkrili ukupno 48 krivotvorenih diploma. Nastavljamo sa ovom aktivnosti sve do njene potpune realizacije.

Fokus.ba: Uveliko vodite i registre poticaja za privredu i poljoprivredu? Koliko tu ima neregularnosti i kakve vrste?

Kafedžić: Registar poticaja razvoja male privrede u KS i Registar korisnika podsticaja poljoprivredi imaju za cilj uspostavu centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog sistema dodjele javnih sredstava. Registrima se osigurava dodatna transparentnosti u dodjeli ovih sredstava, a za čiju svrhu se svake godine izdvaja oko 8 miliona KM, te samim tim preveniraju moguće koruptivne aktivnosti u procesu dodjele ovih sredatava.

Ured je inicirao uspostavu oba navedena registra. Pravni osnov njihove uspostave su odluke Vlade Kantona Sarajevo. Kontinuirano vršimo nadzor nad ovim registrima, te ćemo o svim nepravilnosti koje uočimo pravovremeno reagovati.

Fokus.ba: Šta biste trenutno naveli kao najveći problem u Kantonu Sarajevo, kada je riječ o korupciji ili pak sistemskoj korupciji? Jesu li to javne nabavke, zapošljavanja bez konkursa, nezakoniti podsticaji…?

Kafedžić: Ako uzmemo prijave korupcije koje zaprima Ured, kao relevantan indikator, postupci zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, sa svim prisutnim koruptivnim rizicima (netransparentnost postupaka, nepotizam, kronizam, klijentelizam, stranačko zapošljavanje, sukob interesa i druge moguće vrste zloupotreba u ovim postupcima) su oblast u kojoj postoji visok stepen korupcije. Javne nabavke također. Ono što posebno zabrinjava i stvara podlogu za koruptivna djelovanja je nedostatak pravnog normiranja određenih društvenih odnosa, koji po svojoj prirodni mogu biti podložni korupciji.

Nepostojanje zakonske regulative u oblasti sukoba interesa nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i zaštite prijavitelja korupcije glavni su nedostaci pravog okvira borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo. Kako bi pravnu podlogu za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo učinili efikasnom, Ured radi na izradi nacrta Zakona o prevenciji, suzbijanju i borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo. Ovim propisom bi se eliminirale sve manjkavosti postojećeg pravnog odgovora na korupciju u Kantonu Sarajevo.

Fokus.ba: Kako komentirate proširenje crne liste za osobe iz BiH ogrezle u korupciji koju je najavio američki predsjednik Joe Biden? Svakako, ovo vas pitam i zbog činjenice što je bivši međunarodni tužilac Eric Larson već određeno vrijeme specijalni američki savjetnik za borbu protiv korupcije pri Uredu za borbu protiv korupcije KS.

Kafedžić: Proširenje crne liste dokaz je opredijeljenost Sjedinjenih Američkih Država za provođenje politike nulte tolerancije prema zvaničnicima u Bosni i Hercegovini koji su umiješani u korupciju. Nažalost, ovo znači da su Sjedinjene Američke Države detektovale korupciju, i to onu sa političkim obilježjima, kao jednu od glavnih kočnica naše države na putu njenog napretka i razvoja.

Također, mišljenja sam da se na crnoj listi trebaju naći i osobe koje svojim djelovanjem ruše postojeći antikoruptivni sistem ili ga pokušavaju staviti pod političku kontrolu, kao i osobe koje sprječavaju izgradnju antikoruptivnog sistema. Ukoliko bi EU preuzela praksu Sjedinjenih Američkih Država, I uvela sankcije na teritoriji EU, borba protiv korupcije bi dobila sasvim drugu dimenziju u Bosni I Hercegovini. Kad je riječ o gospodinu Larsonu još jednom ističem da njegovi profesionalni i stručni kvaliteti značajno doprinose kvalitetu rada Ureda i njegova pomoć mnogo nam znači.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.