Monitoring transparentnosti

Kako institucije u sektoru sigurnosti BiH provode javne nabavke

Foto: Fokus.ba

Monitoring, između ostalog, proveden u SIPA-i, OSA-i, Graničnoj policiji, Službi za poslove sa strancima, FUP-u, MUP-u RS, MUP-u KS…

U Sarajevu je danas predstavljen izvještaj o transparentnosti i antikorupcijskim kapacitetima institucija sektora sigurnosti u BiH u procesima javnih nabavki.

Ovaj izvještaj, čiji su autori Erdin Halimić, Dajana Bašić i Aleksandar Maletić, a na kojem su radili novinari i studenti, pokrio je period 2020.-2021. Riječ je o projektu „Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke – TRANSPIRE“ koji je finansiran grantom State Departmenta. Implentirao ga je Centar za sigurnosne studije u Sarajevu.

Istraživači angažirani na monitoringu javnih nabavki u sektoru sigurnosti, sagledali su cijeli proces provođenja javni nabavki pojedinih institucija od samog planiranja do izvršenja ugovora.

U prvom izvještaju obuhvaćeni su Državna agencija za istrage i zaštitu, MUP i Uprava policije BPK, MUP Kantona 10, FUP, MUP I Uprava policije TK, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za policijsku podršku BiH, MUP HNK, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima BiH, MUP SBK, te MUP ZHK.

Kada je riječ o grupi ovih institucija, većina ih je dobila srednju ocjenu za nivo transparentnosti prilikom javnih nabavki. Visok antikoruptivnih kapacitet imaju naprimjer FUP, Ministarstvo sigurnosti BiH, te Agencija za policijsku podršku.

Također, monitoring je proveden i u Policiji Brčko Distrikta, MUP-u ZDK, OSA-i, Ministarstvo odbrane BiH, MUP-u USK, MUP-u PS, Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadorva BiH, MUP-u KS, MUP-u RS, Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenje, te Direkciji za koordinaciju policijski tijela.

Zanimljivo je kako je utvrđeno na naprimjer OSA, kao i Policija Distrikta Brčko uopće nemaju antikorupcijski kapacitet, te su tako dobili najlošije ocjene. Također, istraživači nisu dobili ni povratne informacije putem direktne komunikacije sa navedenim institucijama.

Na konferenciji za novinare, koja je okupila i neke od čelnika bh. institucija, istaknuto je kako je cilj izvještaja bio i da se ohrabre institucije u sigurnosnom sektoru da učine dodatne napore na postizanju veće transparentnosti.