BiH

Neopravdano upravljanje budžetom

Kako se u VSTV-u trošilo za vrijeme Tegeltije: Birali samo hotele s više od četiri zvjezdice

26/08/2021

Neopravdano vozili specilijazirana vozila koja su bila samo previđena za projekte koje finansiraju donatori

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH u prošloj godini je dok je na čelu ove institucije bio Milan Tegeltija potrošilo značajne iznose budžetskog novca na hotelske i ugostiteljske usluge, kao i na dijelom neopravdano korištenje specijaliziranih vozila.

Piše: A. DUČIĆ

To su konstatovali državni revizori češljajući dokumentaciju VSTV-a. Tako je ovo vijeće, koje je zbog Tegeltije bilo opterećeno nizom afera, a zbog čega je na sebe navuklo i gnjev međunarodnih organizacija u BiH, stotine hiljada KM potrošilo na hotelske i ugostiteljske usluge, preciznije 382.265 KM.

– Uvidom u dostavljenu specifikaciju u većini gradova tražen je hotelski smještaj sa četiri zvjezdice. U odnosu na postupak iste javne nabavke provedene u prethodnom periodu, u ovoj javnoj nabavki nije bilo alternative hotela između četiri i tri zvjezdice za određenu lokaciju. Prema prezentiranoj pomoćnoj evidenciji, značajniji iznosi su realizirani na sljedećim lokacijama Sarajevo (Stari Grad) 39.663 KM, Banja Luka 11.753 KM, Trebinje 13.013 KM itd. Prema novom okvirnom sporazumu cijene za noćenje u Sarajevu se znatno razlikuju ovisno na kojoj općini je smještaj (hotel sa četiri zvjezdice). Ponovno je konstatirano da nije sistemski uspostavljena procedura rezerviranja hotela na način da se svim korisnicima usluga po zaključenom sporazumu određuje smještaj po najpovoljnijoj ponuđenoj cijeni na lokaciji na kojoj se usluga isporučuje. To potvrđuje podatak da je neusporedivo najveći realizirani iznos usluga smještaja u Sarajevu realiziran u najskupljem hotelu prema dostavljenoj ponudi izabranog ponuđača – naveli su revizori.

Ukupno ostvareni putni troškovi su iznosili 131.367 KM, od čega su putni troškovi u zemlji 123.396 KM i putni troškovi u inozemstvu 7.971 KM. Značajniji dio navedenih troškova odnosi se na troškove članova Vijeća prilikom dolaska na sjednice Vijeća, podvijeća , disciplinska povjerenstva te izvršenje drugih obveza koje proizlaze iz nadležnosti Vijeća.

Kao i prethodnih godina isplata putnih troškova vršena je članovima Vijeća u punovremenom radnom angažmanu za cijelo razdoblje boravka u sjedištu Vijeća. Poslovnikom Vijeća definirano je da članovi Vijeća imaju pravo na sve troškove koji se tiču dolaska na sjednice, te da se naknada putnih troškova isplaćuje za obavljanje dužnosti člana Vijeća izvan mjesta rada člana Vijeća.

Međutim, obavljenom revizijom konstatirano je da i tokom 2020. godine nije izvršeno usuglašavanje odredbi o isplatama naknada koje su definirane Poslovnikom Vijeća i Odlukom Vijeća ministara BiH.

Članom 9. stavak (3) Zakona o Vijeću definirano je pravo na opravdane putne troškove u okviru obavljanja dužnosti članova Vijeća. Člankom 16. istog Zakona određeno je da će Vijeće donijeti Poslovnik o radu kojim će se urediti predmetna naknada za opravdane putne troškove.

Također, u izvještaju o reviziji stoji da od 14 vozila koja su u vlasništvu Vijeća, jedno vozilo se koriste za obavljanje prevoza radi vršenja službenih poslova iz nadležnosti Vijeća a 13 vozila se koristi za administrativne potrebe po osnovu realizacije i tokom trajanja svih projekata podrške pravosuđu BiH koje finansiraju donatori.

– Obzirom da, prema internim aktima, Vijeće ima samo jedno službeno vozilo, a da su ostala vozila službena specijalizirana, može se zaključiti da se Pravilnikom Vijeća definira pravo na korištenje službenih vozila u svrhe dolaska i odlaska na posao za više osoba u Vijeću a što se može odnositi samo na upotrebu službenih specijaliziranih vozila. Poznato je da člankom 2. stavak (2) Pravilnika o uvjetima nabave i načina korištenja službenih vozila u institucijama BiH, službena specijalizirana vozila nisu predviđena za svrhe odlaska i dolaska na posao – utvrdili su revizori.

Inače, u toku 2020. godine Vijeće je raspolagalo sredstvima novčanih donacija u ukupnom iznosu od 8.551.753 KM (prenesena sredstava iz 2019. godine i uplaćena sredstava u 2020. godini.) tako da je Vijeće u 2020. godini na raspolaganju imalo budžet u ukupnom iznosu od 13.645.753 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.