Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Kandidati GDSBiH za Brezu razmatrali ciljeve za razvoj opštine

Breza

Kandidati GDS BiH za Opštinsko vijećće Breza, razmatrali su Devet ciljeva GDS BiH za razvoj opština i gradova BiH i istakli da je za Brezu koja nije imala ni svoj razvojni plan za 2012.-2016. veoma važno da se sve kreativne snage i potencijali posvete izradi razvojnih programa lokalne zajednice.

GDS BiH Breza je odlucan da osigura da nove generacije Breze imaju jasnu perspektivu kvalitetnog života u Brezi. Nosilac Liste Memsud Kadrić, naglasava da ulaganjem u privredu i poljoprivredu, uređenjem odnosa u mjesnim zajednicama i u Opštini i korištenjem ljudskih resursa mladih i obrazovanih kadrova treba pokrenuti razvoj grada Breze.

Kadrić naglasava da su oni, prije svega, građani Breze, Memsud Kadrić,Halida Bukva-Omerhodžić, Mirela Kadrić, Ibrahim Hasanspahić, Safet Bečirević, Amina Smailbegović, Dino Nefić, Dževdo Beširević, Samra Tašaković, Amel Smailbegović, Lejla Buljetović, Edin Čehić, Danira Arnautović, Muhamed Halilović, Adin Omerhodžić, Aida Velić, Nehrum Hrvat i Mevlida Krša koji vole i koji su odrasli sa svojim porodicama i gradom, spremni i žele da svojim znanjem, energijom i radom preporode Brezu.

Breza je grad koji ima u svom susjedstvu Kakanj, Visoko, Vareš i Ilijaš i zajedno mogu biti centri industrijskog razvoja i poljoprivrednog razvoja i turizma i kulture utemeljenih na bogatoj baštini i talentima iz ovog kraja, bez obzira na kantonalne granice koje su danas preprepreka za saradnju u različitim oblastima ,kao što je zdravstvo, taxi saobraćaj ili različiti standardi, propisi i zakoni kantona.

Suština Strategije GDS BiH sadrzana je u Devet ciljeva GDS BIH, i uticaće na jačanje usluga građanima i bolji život u lokalnoj zajednici i zapošljavanje u svim oblastima stvaralaštva.

Posebno značajno mjesto u svim aktivnostima GDS BiH imace rudari i njihove porodice koje će biti okosnica razvoja prelijepe bosanskohercegovačke opštine Breza.