BiH

Sarajevo

Kantonalno tužilaštvo traži novo suđenje sutkinji Azri Miletić

07/10/2021

Prvostepenom presudom sarajevskog Općinskog suda od 21. januara 2021. godine Miletić je oslobođena optužbi da je tokom 2014. i 2015. primila obećanje dara, te 5.000 eura

Kantonalno tužilaštvo zatražilo je od Kantonalnog suda u Sarajevu da ukine prvostepenu presudu kojom je sutkinja Državnog suda Azra Miletić oslobođena optužbi za primanje dara i kršenje zakona od strane sudije, te postupak vrati Općinskom sudu na ponovno suđenje, dok je Odbrana predložila da se žalba Tužilaštva odbije kao neosnovana, piše BIRN BiH.

Tužilac Sead Kreštalica je ukidanje presude zatražio zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Prema tužiocu, prvostepeni sud je propustio da analizira presude drugih sudova iz kojih nesporno proizlazi da na osnovu posebnih istražnih radnji nije došlo do povreda ljudskih prava kao i prava na pravično suđenje.

“Bez posebnih istražnih radnji nije se drugačije moglo doći do dokaza”, kazao je Kreštalica i naveo da je prvostepeni sud odbio saslušanje određenog broja svjedoka i većeg broja materijalnih dokaza Tužilaštva.

Dodao je kako je pogrešno cijenjen iskaz svjedoka S-1, koji je, po mišljenju Tužilaštva, istinit i potkrijepljen ostalim dokazima.

Prvostepenom presudom sarajevskog Općinskog suda od 21. januara 2021. godine Miletić je oslobođena optužbi da je tokom 2014. i 2015. primila obećanje dara, te 5.000 eura, kako bi u jednom predmetu u kojem je postupala kao sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH bila donesena povoljnija presuda.

U optužnici stoji da je S-1 je kao posrednik stupio u kontakt s Ramom Brkićem i Senadom Šabićem, kojima je u to vrijeme bilo suđeno za organizovani kriminal, neovlašteni promet drogama i druga djela, dok se u istoj optužnici navodi da je Miletić za obećani dar trebalo da oslobodi Brkića i Šabića ili smanji kazne na koje su bili osuđeni.

Pored toga, Miletić je u nedostatku dokaza oslobođena optužbe da je kršila Zakon o krivičnom postupku (ZKP) postupajući kao sudija Apelacionog odjeljenja.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u aprilu 2018. otpremilo rješenje kojim se ukida presuda po kojoj je Miletić osuđena na dvije i po godine zatvora te je daljnje vođenje postupka preneseno na sarajevski Općinski sud.

Braniteljica Jesenka Rešidović je rekla da je žalba Tužilaštva prepuna netačnih i paušalnih navoda te da apsolutno nijedan dokaz dobijen posebnim istražnim radnjama nije inkriminirajući za Azru Miletić, niti je bio, a te je dokaze Sud BiH sa izrekom presude proglasio nezakonitim.

“Presudu je Sud BiH zasnovao na iskazu svjedoka S-1 pod imunitetom. Za razliku od Suda BiH, Općinski sud je u startu odlučio o zakonitosti dokaza, pa onda nastavio s postupkom”, navela je Rešidović.

Prema njenim riječima, iskaz S-1 je sam po sebi nejasan, zbunjujući i kontradiktoran, u kojem navodi da “on shvata u svoj glavi da je optužena nešto shvatila”.

Miletić je u svom obraćanju Sudu kazala da je ovaj postupak, koji traje skoro sedam godina, proizašao iz rada tri tužioca, bivše predsjednice Suda BiH i više sudija protiv kojih je, kako je rekla, podnijela krivične prijave za zloupotrebu položaja.

“Tužilac Oleg Čavka je, svjedočeći u prvostepenom postupku, rekao da je optužena žrtva Bože Mihajlovića i Meddžide Kreso”, kazala je Miletić i napomenula da je bivša predsjednica Suda BiH nezakonito zatražila od Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) da provodi mjere protiv nje i da je trebalo ukloniti iz procesa odlučivanja.

Dodala je i da je protiv svjedoka S-1 vođena paralelna istraga te su mu dodijeljene mjere zaštite i imunitet, a da je ona kao “drugostepeni” sudija jedva razumjela žalbu Kantonalnog tužilaštva i da od Kantonalnog suda očekuje da donese zakonitu presudu.

Predsjedavajuća Vijeća Kantonalnog suda Adisa Zahiragić je na kraju ročišta rekla da će stranke u zakonskom roku dobiti sudsku odluku.

Komentari

Autor: BIRN BiH

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.