BiH

vanredni uslovi

Ministar Krivić tvrdi da Kanton Sarajevo spremno dočekuje 1. septembar

28/08/2020

U saopćenju za javnost ministar podsjeća da je Ministarstvo osiguralo 30.000 zaštitnih maski, a bit će osigurano i više, kao i 3.874 pakovanja dezinfekcionog sredstva te oko 4.000 pakovanja tečnog sapuna za osnovne i srednje škole u KS

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić smatra da u Kantonu Sarajevo ne postoji potreba za odgađanje početka nastave u novoj školskoj godini, ‘jer Kanton Sarajevo spremno dočekuje 1. septembar u vanrednim uvjetima’.

– Usmjeren sam na rješavanje bitnih pitanja, ne bavim se razlozima koji su ponukali neke druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine da odgode početak nastave u ovoj školskoj godini, iako su na sastanku svih ministara obrazovanja u FBiH izrazili spremnost da nastava počne prema školskom kalendaru odnosno zakonima koji su na snazi u tim kantonima – kazao je.

Podsjeća da je Federalno ministarstvo za obrazovanje zahtijevalo da im se dostavi sarajevski kombinovani model nastave, Metodologija i Smjernice, kao i da se nastavnicima drugih kantona omogući prisustvovanje edukacijama koje će Ministarstvo u KS realizirati u prve dvije sedmice nastave.

– Uzimajući to u obzir, kao i realizirane aktivnosti, smatram da je očigledno da je Kanton Sarajevo itekako spremniji, u odnosu na druge kantone, da počne s nastavom na vrijeme, kako je to i planirano školskim kalendarom – ističe ministar Krivić.

Naglašava i da se ne radi o prividnoj, nego o stvarnoj spremnosti Ministarstva da odgovori izazovu sigurnog početka nove školske godine i kontrolisanog povratka učenika u školske klupe, u skladu s preporukama UNICEF-a i Zavoda za javno zdravstvo KS.

U saopćenju za javnost ministar podsjeća da je Ministarstvo osiguralo 30.000 zaštitnih maski, a bit će osigurano i više, kao i 3.874 pakovanja dezinfekcionog sredstva te oko 4.000 pakovanja tečnog sapuna za osnovne i srednje škole u KS.

Ministarstvo je osiguralo dodatna finansijska sredstva za škole, 900 do 1.200 KM po školi, u ovisnosti od veličine škole. Osim toga, škole već raspolažu novcem koji mogu koristiti za nabavku svega što je neophodno za poštivanje epidemioloških mjera.

Ministarstvo je osiguralo i da HES timovi Zavoda za javno zdravstvo KS posjete sve škole u KS.

Na zahtjev Ministarstva su blagovremeno donesene epidemiološke mjere Zavoda za javno zdravstvo KS, za sigurno odvijanje nastave u uslovima pandemije COVID-19.

Ministarstvo je dostavilo školama Protokol za postupanje odgovornih osoba u školama u KS, u slučaju pojave COVID-19.

Ministarstvo je izradilo tri modela nastave, koji su spremni za primjenu, u ovisnosti od epidemiološke situacije i preporuka Zavoda za javno zdravstvo KS.

Izradilo je Metodologiju realizacije online nastave u KS, da bi učenicima bila pistupačnija, lakša, bolja i kvalitetnija te da bi zahtjevala minimalan angažman roditelja učenika nižih razreda.

Ministarstvo je izradilo Smjernice za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja, u cilju povećanja kvaliteta online nastave i da bi se nastavnici lakše i bolje snalazili u realizaciji online nastave.

Ministarstvo je izradilo Smjernice za praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje učenika da bi se vrjednovanje znanja prilagodilo tom modelu nastave i time otklonio jedan od najvećih problema realizacije online nastave, u proteklom periodu.

U saopćenju za javnost se ističe i to da je Ministarstvo dostavilo direktorima škola Uputstvo o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama KS, koje je dostupno i javnosti odnosno učenicima i roditeljima.

Direktorioma škola dostavljena je i obavijest da mogu angažovati potreban stručni kadar za rad u školi.

Ministarstvo je održalo edukacije za više od 4.000 nastavnika, s ciljem unaprjeđenja njihovih vještina u realizaciji kvalitetnije online nastave.

Osigurani su pristupni kodovi za platforme, za učenje na daljinu, za sve škole i predškolske ustanove u KS.

Ministarstvo je osiguralo 300.000 KM za nabavku opreme za realizaciju online nastave te sredstva za stavku “ugovorene usluge” za sve škole u KS.

– Ministarstvo je održalo sastanak s UNICEF-om o načinu primjene Okvira za ponovno otvaranje škola, koji predstavlja svjetski standard za ponovno otvaranje škola u uslovima pandemije, a primjenjeni model u KS je u potpunosti usklađen s tim značajnim dokumentom – navodi se.

Kako se dodaje Ministarstvo je održalo sastanke i konsultacije s Vijećem roditelja KS, sindikatima i direktorima u cilju kvalitetne koordinacije, u povodu bezbjednog početka nove školske godine.

– Jasno je da se na realizaciji ovih aktivosti nije počelo raditi jučer, kad su postavljeni zahtjevi Udruženja direktora prema Ministarstvu, jer u tom slučaju objektivno ne bi mogli biti ispunjeni. Pobrojane realizirane aktivnosti su rezultat pravovremenog planiranja i djelovanja, što je Udruženju moralo biti poznato – da se upravo na tim aktivnostima, koje su sadržane u njihovim zahtjevima, radi jer su članovi Udruženja direktora bili aktivno uključeni u pripremu organizacije nove školske godine – potcrtava ministar Krivić.

I na kraju poziva sve, koji smatraju potrebnim ili korisnim da u javnosti komentarišu i daju prijedloge u vezi s početkom školske godine, da takve izjave bar budu zasnovane na provjerenim informacijama jer u suprotnom stvaraju neosnovanu paniku i strah da u školama nisu ispunjeni uslovi za pohađanje nastave po kombinovanom modelu, što nikako ne doprinosi boljem rješenju i nije u interesu naše djece.

– Nadam se da ćete biti dovoljno savjesni i odgovorni da, početak školske godine i pitanja koja se direktno tiču interesa djece, ne koristite za postizanje svojih političkih ciljeva. Djeca prije svega – poručuje ministar Krivić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.