BiH

Ministarstvo odbrane BiH izdvojilo 40.000 KM za Božićne koncerte i obuke imama

22/01/2018

Ministarstvo odbrane BiH je od kraja 2015. pa do kraja 2017. godine na različite ugovore o djelu utrošila skoro četrdeset hiljada maraka.

Odgovor je ovo na poslaničko pitanje državnog zastupnika SDP-a Saše Mgazinovića. On je ministricu odbrane Marinu Pendeš (HDZ BiH) pitao koliko je osoba zaposleno u njenom mandatu po osnovu ugovora o djelu, za koje poslove, i šta je opravdanost takvog rješenja u svakom pojedinačnom slučaju.

Iz Ministarstva je poslan tabelarni prikaz osoba kao i razlozi zbog kojih su upošljavani, a iz čega je vidljivo da se najviše vanjskih saradnika angažiralo za vjerske obrede i godišnjice važnih datuma za Oružane snage i Ministarstvo odbrane.

Iz Ministarstva navode da su za nešto više od dvije godine potrošili blizu 40.000 KM za izvođenje kulturno-zabavnih programa, poput: Božićni koncerti, organizacija kulturno-zabavnog programa povodom obilježavanja praznika Rođenja Gospoda Isusa Hrisa, izrada scenarija i programa za realizaciju mevluda – rođenje poslanika Muhameda a.s. za pripadnike OS BiH, obuku vojnih imama kao vid stručne pripreme za učenje mukabele u vrijeme ramazana i slične aktivnosti.

Za potrebe ovih vjerskih programa angažirano je 58 osoba.

Magazinović je u izjavi za novinsku agenciju Patria izjavio da bi bio sretniji da je u odgovoru na pitanje saznao da je Ministarstvo odbrane angažovalo vanjske saradnike za potrebe dodatne edukacije uposlenih u Munistarstvu i Oružanim snagama u bilo kojoj od oblasti gdje je primjećena potreba za tim.

– Razumijem potrebu da se obilježavaju vjerski praznici i nisam protiv, ali nekada imam osjećaj da se u pojedinim ministarstvima ozbiljnije pristupa proslavama i obilježavanjima značajnih datuma nego redovnim aktivnostima – izjavio je Magazinović.

– U Parlamentu će uskoro biti zatražena i informacija šta se dešava sa imenovanjem komandnog kadra kojem je istekao mandat ili da li je nakon tragičnog ubistva vojnika u terorističkom aktu postala praksa da se uplaćuje dodatno osiguranje uposlenika u Oružanim snagama. Želim da vjerujem da ćemo biti zadovoljni odgovorima, a istovremeno sumnjam u to – kazao je Magazinović za NAP.

Osim plaćanja vjerskih manifestacija i vjerskih predavanja Ministarstvo je u jednom slučaju za jednu osobu izdvojilo 3.000 KM, prilikom organiziranja kulturno-zabavnog programa povodom obilježavanja 1. decembra – Dana OS BiH.

Voditelje kulturno-zabavnih programa Ministarstvo je u protekle dvije godine plaćalo od 300 do 500 KM.

Osim 58 ugovora o djelu, u Ministarstvo odbrane BiH su u dosadašnjem periodu mandata ministrice Pendeš primili 18 uposlenika u radni odnos po konkursu.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.