BiH

Krizni štab FMZ

Naložena obustava nastave, kulturnih i sportskih događaja

11/03/2020

Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) naložio je danas kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te ih o tome odmah izvijeste.

Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

Kako se navodi u saopćenju iz FMZ-a ‘nalaže se svim sportskim savezima, sa sjedištem u Federaciji BiH, da u slučaju organiziranja međunarodnih natjecanja na teritoriji FBiH bez publike, u narednih 15 dana (računajući od dana donošenja te naredbe) obavezno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o natjecateljima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u FBiH, duljinu boravka, kao i mjesta boravka s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH’.

Primljeni podatci bit će distribuirani Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH – Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.

Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade (u trajanju od 15 dana) te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

Nalaženo je kantonalnim kriznim stožerima i da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, pojačaju epidemiološki nadzor u vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporučuje se svim građanima u Federaciji BiH da se, u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Svim osobama u FBiH kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti.

Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdanih rješenja o naloženim mjerama – ističe se.

Preporučuje se zdravstvenim djelatnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo.

– Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u državama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH – navode iz Federalnog mnistarstva zdravstva.

Dodaju da naredba stupa na snagu danom donošenja.

Napominju da je Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10. marta dostupna na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.