BiH

CCI

Nazire li se kraj ekološkoj katastrofi u Goraždu

28/05/2021

Ovom deklaracijom želimo iskazati protivljenje izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja će biti početak izgradnje mHE na rijeci Drini

Koliki je uticaj divljih deponija i obaloutvrda na rijeku Drinu i kvalitet života i zdravlja građana u Goraždu te koje su sve posljedice koje će trajno donijeti nelegalno izgrađeni zid kao i postojanje divljih deponija na život građana Goražda neka su od pitanja postavljena na današnjem okuglom stolu u realizaciji Centara civilnih inicijativa.

Predstavnici građana, gradskih i kantonalnih vlasti su na okruglom stolu diskutovali na temu unapređenja životne sredine u gradu Goražde kroz prizmu zagađenja i negativnog uticaja na okoliš i život čovjeka: onečišćenje rijeke Drine, divlje deponije i obaloutvrda. Na okrugli sto su bili pozvani i gradonačelnik Grada Goražda kao i predstavnici Službe za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica kao i Ministarstva za privredu BPK Goražde koji se nisu pojavili na današnjem događaju.

Prisutni su nominirali nelegalnu divlju deponiju kao jedan od gorućih problema koji neminovno ugrožava zdravlje stanovništva. Zaključak je da ukoliko se pomenuta deponija ne sanira, moguća je potpuna ekološka katastrofa.

„Zaključak današnjeg okruglog stola je deklaracija Gradskog vijeća u saradnji sa organizacijama koja se bave ekologijom. Ovom deklaracijom želimo iskazati protivljenje izgradnje hidroelektrane Buk Bijela koja će biti početak izgradnje mHE na rijeci Drini. Drugi zaključak je krivična prijava protiv NN lica koji su uništili službeni pečat kojom je Federalna inspekcija zapečatila nelegalnu deponiju te nastavili da odlažu smeće ljudima iznad glava“, istakao je Amar Imamović, vijećnik Gradskog vijeća Grada Goražda.

Istaknuto je da se trenutno u gradu Goražde najviše pitanja postavlja oko nelegalno izgrađenog zida na rijeci Drini ali i brojnih drugih slučajeva uništavanja rijeke Drinu. Kroz onečišćenje rijeke, te gradnje obaloutvrda i zidova uništava se rijeka Drina koja je simbol i zaštitni znak grada Goražda ali i svih njegovih stanovnika. Sve to uzročno-posljedično dovodi do zagađenja i potpunog negativnog uticaja na okoliš i život čovjeka u Goraždu. Zaključeno je da je situacija alarmantna i da je krajnje vrijeme da tema unapređenja životne sredine bude predmet razmatranja svih instanci u Gradu Goraždu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.