BiH

PSBiH

Nema podrške Komisije za izmjene Zakona o potrošačima BiH

07/12/2020

Komisija nije podržala poslanička inicijativu Kluba HDZ-a kojom se od Predstavničkog doma traži da prihvati Deklaraciju Evropskog parlamenta te donose odluku kojom se 23. august obilježava kao Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nisu podržali u drugoj komisijskoj fazi izmjene Zakona o zaštiti potrošača čiji su predlagači poslanice Borjana Krišto i Darijana Filipović iz HDZ-a, Alma Čolo (SDA), Nada Mladina (SDP) i Edita Đapo (SBB).

U pitanju su izmjene kojima bi se regulirano pitanje neusklađenosti isticanja cijene proizvoda, što je zakonska odredba koja se različito tumači u različitim dijelovima BiH. Stoga je intencija bila da se potrošač ne dovodi u zabunu cijene prilikom odabira proizvoda.

– Ako je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, onda mora biti isključena mogućnost njene zamjene maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini – stoji u obrazloženju.

Podržana je inicijativa Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni Zakon o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum.

Podržana je i u dalju parlamentarnu proceduru upućena poslanička inicijativa Denisa Zvizdića (SDA) kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprečavanju nezakonitog govora mržnje na internetu.

Taj zakon, naveo je predlagač, trebao bi biti usklađen sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Evrope, pravnom tečevinom Evropske unije i sa uspješnim praksama zemalja Evropske unije koje su zakonski regulirale tu oblast.

Komisija nije podržala poslanička inicijativu Kluba HDZ-a kojom se od Predstavničkog doma traži da prihvati Deklaraciju Evropskog parlamenta te donose odluku kojom se 23. august obilježava kao Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.

Nije podržana ni inicijativa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana donese Odluku o usvajanju Strateškog dokumenta za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine.

Time bi se, istaknuto je, omogućilo povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih, te bi u vezi s tim bilo zaduženo Ministarstvo civilnih poslova BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se u roku od 30 dana stavila u funkciju Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.

S dnevnog reda sjednice, zbog odsustva predlagača, skinuta je delegatska inicijativa Denisa Bećirovića (SDP) kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini.

Članovi Komisije nisu podržali Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.