BiH

problem VSTV-a

Nisu samo građani BiH nezadovoljni radom pravosuđa, iz EU stižu oštriji tonovi

08/06/2020

Zbog zabrinjavajuće ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta, Komisija trenutno preispituje svoju podršku pravosuđu putem VSTV-a

Nisu samo građani Bosne i Hercegovine nezadovoljni radom pravosuđa. Evropska komisija upozorila je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da bi mogla obustaviti dalje finansiranje reforme pravosuđa u BiH, koje ostvaruje preko tog vijeća. U pismu koje su uputili predsjedniku VSTV-a Milanu Tegeltiji napomenuli su da je “stanje pravosudnog sistema razlog za zabrinutost”.

U pismu koje je Evropska komisija uputila Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, primjetan je oštriji ton. Zabrinutost koju Evropska komisija izražava čini ovu situciju ozbiljnom, jer kako navode pravnici, izražavati zabrinutost na Balkanu i u Zapadnim zemljama, nije isto. Poseban akcent stavljen je na uspostavu posebne Jedinice za integritet u okviru Sekretarijata VSTV-a.

Zbog zabrinjavajuće ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta, Komisija trenutno preispituje svoju podršku pravosuđu putem VSTV-a.

Kao što je ranije u medijima objavljeno, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Milan Tegeltija pak smatra kako je pandemija koronavirusa razlog prijekida uspostave Jedinice za integritet.

“To nismo mogli da uradimo, jer je bilo vrijeme korone. Mada se i ta Jedinica za integritet unutar Sekretarijata VSTS veže uz pravilnik o imovinskim kartonima, tako da će i njen opus rada znatno biti smanjen u odnosu na ono šta bi trebalo da bude da taj pravilnik o imovinskim kartonima postoji”, rekao je Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a.

No, ključna stavka ove Jedinice jeste INTEGRITET, za koju advokat Ifet Feraget smatra da nedostaje VSTV-u, te kako se mora pronaći drugo rješenje za trenutnu krizu pravosuđa.

“Nama u VSTV-u fale ljudi od integriteta. Integritet znači bezuvjetno poštenje, znači visoke moralne norme, znači paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo građana. Mislim da ovaj sastav VSTV-a i uz formiranje jedinice za integritet neće postići bolje rezultate”, smatra Feraget.

Evropska komisija tvrdi kako se predugo čeka na reforme pravosuđa, te kako je “stanje pravosudnog sistema razlog za zabrinutost”. Na reforme pozivaju i članovi PIK-a s kojima je razgovarao sudija Branko Perić.

“Pa govorio sam ono što uvijek govorim već nekoliko godina da je stanje pravosuđa sve gore i gore. Da imamo sistem koji nije sposoban da upravlja pravosudnim sistemom. Da je danas pravosuđe sistem bez rezultata. Da je sistem kojeg razara interna korupcija. Da je pod političkim pritiskom i da nevidim nikakvu perspektivu”, izjavio je Banko Perić, sudija Suda BiH.

Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini traje od 2003. godine i do sada su, prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, brojni donatori, među kojima preovladava Evropska unija, u nju uložili oko 50 miliona eura.

“Kada sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon više od deset godina, moram biti iskren, vrlo sam frustriran zbog nedostatka progresa u posljednjih 15 godina. Mnoge stvari koje čitam sada su potpuno identične sa brifinzima koje su moje kolege pisali u ranim 2000-tim”, rekao je Reinhard Priebe, nezavisni pravni stručnjak.

Godine prolaze, milioni se troše, reforme nedostaju. Nedostatak posvećenosti vladavini prava, fundamentalni je problem Bosne i Hercegovine, za koju se ne nazire svjetlija budućnost.

Komentari

Autor: BHRT

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.