BiH

Novo upozorenje zbog zagađenosti zraka na području Sarajeva

20/12/2015

Promjena vremenskih prilika u Sarajevskoj kotlini uslovila je ponovo porast koncentracija zagađujućih materija, zbog čega je Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor ponovo proglasilo prvu epizodu pripravnosti za Kanton Sarajevo.

Izmjerene vrijednosti koncentracije PM10 za 19. decembar iznosile su: na lokalitetu Ilidže 208.9 µg/m3, na lokalitetu Otoke 247.6 µg/m3.

Epizoda pripravnost ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštite zdravlja ljudi i imovine. Nalaže se svim pravnim i fizičkim licima Kantona Sarajevo da postupe u skladu sa mjerama koje su propisane u Planu interventnih mjera za Kanton Sarajevo, kao i prema Internim planovima u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.

Propisane mjere za epizodu pripravnost su: smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih sati za rizične kategorije stanovništva u koje se spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekonvalescenti, djeca predškolskog uzrasta te starije osobe i trudnice.

Apeluje se na vozače da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš.

Napominje se da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i upućuje se poziv da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave nadležnim inspekcijama općine i Kantona, eko telefon broj 033/ 660- 000 ili na telefon Kantonalnog operativnog štaba civilne zaštite broj 121.

Ova epizoda nalaže da je potrebno da javna komunalna preduzeća „Rad“ i „Park“ kao i svi ostali subjekti koji rade na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina pojačaju svoje svakodnevne aktivnosti.

Stanovništvu Kantona, također, upućuju poziv da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka.

Posljednjom mjerom u okviru epizode pripravnosti upućuje se poziv svim pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere, potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje svih dimovodnih instalacija te da po potrebi odgode sve aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta zraka, saopćeno je iz Press služba KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.