BiH

ministarstvo sigurnosti

Održan seminar Pranje novca i kriptovalute: Regulacije i operativni izazovi

22/09/2021

Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju s "valutama modernog doba", njihovim karakteristikama, korištenjem i načinom funkcionisanja ove vrste valuta te njihovim zloupotrebama i mogućnostima suzbijanja takvih pojava

Seminar o temi “Pranje novca i kriptovalute: Regulacije i operativni izazovi u budućnosti” održan je u Sarajevu. Učestvovali su predstavnici sigurnosnih i pravosudnih institucija i agencija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici ministarstava pravde, finansija i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Seminar su otvorili pomoćnica ministra sigurnosti Ivana Veselčić i ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini Ivana Hlavsová.

Predstavnici sigurnosnih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini su upoznati s kritpovalutama i mogućnostima njihove zloupotrebe u kriminalnim aktivnostima.

Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju s “valutama modernog doba”, njihovim karakteristikama, korištenjem i načinom funkcionisanja ove vrste valuta te njihovim zloupotrebama i mogućnostima suzbijanja takvih pojava.

U uvodnom dijelu je naglašeno da je trenutno u postupku izrade novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koji je Bosna i Hercegovina dužna u potpunosti uskladiti s Direktivama Evropske unije i preporukama FATF-a i MONEYVAL-a u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Također, uvrštavanje ovih odredbi i preporuka vezanih za kriptovalute u domaće zakonodavstvo i praksu veoma je značajno i bitno za Bosnu i Hercegovinu sa aspekta uspostavljanja efikasnih mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala, pranja novca, korupcije, terorizma, kao i drugih pojavnih oblika kriminaliteta.

Pored domaćih eksperata, predavači na seminari su bili i češki eksperti iz oblasti cyber kriminala.

Generalni zaključak učesnika seminara je da je bio veoma uspješan i koristan, kao i da su usvojena nova znanja i iskustva. S obzirom na aktuelnost teme i brzi razvoj informacionih tehnologija u svijetu, istaknuta je neophodnost češćeg održavanja seminara, radionica i obuka iz ove blasti.

Organizacija i održavanje seminara direktni je rezultat nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i firme AML officer s.r.o. – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici ove firme, osim današnjeg seminara planiraju održati niz obuka i seminara u Bosni i Hercegovini o povezanosti pranja novca i kriptovaluta, mogućnostima zloupotrebe i načinima borbe protiv zloupotrebe.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.