BiH

OSCE predstavlja Izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje

12/07/2015

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavit će sutra u Sarajevu Izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH: postignuti napredak i izazovi.

Izvještaj obuhvata analizu postignutog napretka, kao i prepreke koje se javljaju tokom provođenja istraga, krivičnog gonjenja i suđenja u predmetima seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu, koji se vode pred sudovima i tužilaštvima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, u periodu od 2004. do 2014. godine.

Izvještaj također razmatra u kojoj su mjeri zakonski okvir i postupci koji se vode pred sudovima i tužilaštvima u entitetima i Brčko distriktu BiH uspješni u borbi protiv nekažnjivosti za krivična djela seksualnog nasilja.

Izvještaj sadrži niz preporuka za rješavanje ključnih problema i jačanje kapaciteta potrebnih za efikasno i pravično procesuiranje predmeta seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.