BiH

Agencija za vodno područje rijeke Save

Novi rezultati mjerenja vodostaja u BiH: Bosna u Šamcu došla do 630 cm (FOTO)

13/05/2019

Ovo su podaci Agencije za vodno područje rijeke Save, odnosno mjerenje njihovih hidroloških stanica u 11 sati

Zbog izlijevanja manjih rijeka kritično je na području Krajine gdje je došlo do izljevanja rijeka iz korita. Vodostaj rijeke Mutnice, na području Cazina iznosio je jučer 105 cm, a danas iznosi 262 cm, tako da je vodostaj u 24 sata porastao za 157 cm.

Najveći vodostaji evidentirani su na području Krajine

Prema posljednjim mjerenjima Agencije za vodno područje rijeke Save, odnosno njihovih podataka sa terena iz hidroloških stanica na slivu rijeke Une sa Koranom i Glinom, najveći vodostaj danas u 11 sati zabilježen je na rijeci Klokot – 384 cm.

Maksimalni zabilježeni vodostaj na rijeci Klokot zabilježen je 03.12.2010. godine od čak 506 cm.

Na HS Kralje, na rijeci Uni, vodostaj u 11 sati je iznosio 355 cm.

Vodotok Save još uvijek nije prešao kritičnu fazu, a nadamo se da i neće. Najveći vodostaj na rijeci Savi zabilježen je u Orašju i u blagom je opadanju- 720,60 cm.

 

Na HS Grebnice, na rijeci Savi, izmjereno je 538,08 cm. Maksimalni vodostaj na ovom mjestu zabilježen je 17.05.2014. (1.163 cm).

Hidrološke stanice na slivu rijeke Vrbas nisu zabilježile kritične iznose.

U Bugojnu je izmjereno 78 cm.

Hidrološke stanice na slivu rijeke Bosne najveći vodostaj su registrirale u Šamcu – 630 cm.

Najveći vodostaj na rijeci Spreči zabilježen je u mjestu Karanovac – 215 cm.

Na rijeci Drini najveći vodostaj je izmjeren u Goraždu – 57,29 cm, što je za ovo doba godine u granicama normale.

Komentari

Autor: A. I.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.