BiH

dozvole za mini hidroelektrane

Pokrenut disciplinski postupak zbog predmeta Buna 1 i 2

06/10/2020

U navedenom slučaju nadležni sud je utvrdio da postupak nije vođen u skladu sa zakonom te je Ministarstvo na osnovu toga pokrenulo proceduru utvrđivanja odgovornosti zbog nanesene štete i narušavanja ugleda institucija i državne službe

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je proceduru utvrđivanja odgovornosti voditelja postupka koji su radili okolišnu dozvolu za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.

Ministarstvo je dužno taj postupak provesti nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu poništio okolišnu dozvolu izdatu za izgradnju hidrocentrala Buna 1 i Buna 2, a zbog uočenih propusta voditelja postupka prilikom izdavanja dozvola.

– Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i resorna ministrica Edita Đapo protiv su nekontrolirane i masovne izgradnje mini hidrocentrala, jer one uništavaju rijeke. Međutim, Ministarstvo je dužno razmotriti svaki zahtjev koji dobije za izdavanje okolišne dozvole – ističe se u saopćenju resornog federalnog ministarstva.

Taj postupak vode stručne službe i dužne su provoditi ga u skladu sa zakonima za šta snose i odgovornost.

U navedenom slučaju nadležni sud je utvrdio da postupak nije vođen u skladu sa zakonom te je Ministarstvo na osnovu toga pokrenulo proceduru utvrđivanja odgovornosti zbog nanesene štete i narušavanja ugleda institucija i državne službe.

– Federalno ministarstvo okoliša i turizma zahvaljuje nevladinim organizacijama i aktivistima čiji rad izuzetno cijenimo i sa kojima imamo kontinuiranu suradnju. Oni su naši partneri u zajedničkoj borbi za očuvanje životne sredine te prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa naše države – navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.