BiH

pod lupom

Ponovna brojanja sa najkritičnijih biračkih mjesta, ako su teže povrede izbornih pravila

16/11/2020

Koaliciji „Pod lupom“ prijavljeno je oko 200 kritičnih situacija, a 75 % njih je riješeno u toku izbornog dana

Preliminarna ocjena izbornog dana za Lokalne izbore 2020. godine Koalicije „Pod lupom“ je da je izborni dan na najvećem broju biračkih mjesta protekao u skladu sa Izbornim zakonom BiH i provedbenim aktima, uz nepravilnosti koje se već tradicionalno ponavljaju iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Na oko 4% biračkih mjesta primijećena je kombinacija različitih izbornih nepravilnosti što može upućivati na ciljane manipulacije izbornim procesom. Koalicija „Pod lupom“ će tražiti ponovna brojanja sa najkritičnijih biračkih mjesta, a ukoliko se potvrde teže povrede izbornih pravila. Očekuje se da se sve nepravilnosti, posebno one koje imaju elemente krivičnog djela, što hitnije istraže kako bi se zaštitio integritet izbornog procesa i glasovi birača.

Kao društvo pokazali smo zrelost u novonastalim epidemiološkim okolnostima, ali u političkom i demokratskom smislu. Nije zabilježeno likovanje političkih subjekata koji su ostvarili uspjeh na izborima u pojedinim lokalnim zajednicama niti proslave uz kršenje mjera, a značajan demokratski iskorak predstavlja priznavanje neuspjeha u toku izborne noći od strane političkih subjekata koji su izgubili izborne utrke na lokalnom nivou.

Organizaciju i provođenje Lokalnih izbora 2020. godine obilježila je pandemija virusa COVID-19, što je rezultiralo brojnim izazovima za izbornu administraciju u organizaciji i provedbi izbora. Epidemiološke mjere su poštovane na većini biračkih mjesta. Najveći problem zabilježen je sa onemogućavanjem Ustavom zagarantovanog prava glasa osobama oboljelim od koronavirusa ili osobama kojima je izrečena mjera izolacije, što predstavlja kršenje osnovnih demokratskih principa.

Organizovani pokušaji sprečavanja nestranačkog posmatranja izbora i kontrole izbornog procesa od strane posmatrača Koalicije „Pod lupom“ zabilježeni su u Doboju i Banjoj Luci. Koalicija „Pod lupom“ će uložiti prigovore protiv članova biračkog odbora na biračkim mjestima na kojima je pristup posmatračima bio zabranjen zbog samovolje članova biračkog odbora.

Zabilježene nepravilnosti ukazuju na potrebu hitnog unapređenja izbornog procesa u kvalitativnom smislu, a na čemu će Koalicija „Pod lupom“ aktivno raditi u narednom periodu.

IZLAZNOST

Koalicija „Pod lupom“ po prvi put pratila je i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Lokalnim izborima 2020. godine je 51 % (sa marginom statističke greške od +/- 1, 35 % na intervalu tačnosti od 95 %).

KRITIČNE SITUACIJE

Koaliciji „Pod lupom“ prijavljeno je oko 200 kritičnih situacija, a 75 % njih je riješeno u toku izbornog dana u saradnji sa lokalnim izbornim komisijama i CIK-om čime je spriječen nastavak potencijalnih nepravilnosti na biračkim mjestima. Najviše prijavljenih kritičnih situacija odnosi se na zabranu posmatranja (59), nepravilnosti pri glasanju (45) i nedostatak izbornog materijala (18).

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ unijeli su 39 primjedbi u zapisnike o radu biračkih odbora.

RAD LOKALNIH IZBORNIH KOMISIJA U TOKU IZBORNE NOĆI

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su pratili i rad lokalnih izbornih komisija (LIK), odnosne procedure prijema izbornog materijala te unosa rezultata sa biračkih mjesta. U 98 % slučajeva, posmatračima je omogućen nesmetan pristup u prostorije LIK-a. U 8 % slučajeva zabilježeno je stvaranje velikih gužvi pri primopredaji glasačkog materijala. U 93 % slučajeva u prostorijama LIK-a su se primjenjivale i poštivale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.

U 29 % slučajeva primijećeni su slučajevi pogrešno pakovanog materijala od strane biračkih odbora. U 6 % slučajeva primijećena su oštećenja koja upućuju da je neko otvarao glasački materijal (nema pečata na vreći, labavi pečati ili pečati koji se razlikuju od standardnih koji su na svim ostalim vrećama). U općini Bosanski Novi 29 vreća je doneseno otvoreno, a aktuelni načelnik je dolazio i razgovarao sa članovima LIK-a.

Predstavnici LIK-a su otvarali vreće sa ciljem otklanjanja grešaka u obrascima ili pakovanju materijala u 44 % slučajeva.

Najčešće greške i/ili problemi koji se javljaju pri primopredaji biračkog materijala sa biračkih mjesta su nezapečaćene vreće ili pogrešno pakovanje (u 31 LIK) i pogrešno ispunjeni obrasci (u 28 od 142 LIK).

Ponovno brojanje je zabilježeno u 19 LIK-ova, gdje je u 8 ponovno brojanje vršio birački odbor sa tog biračkog mjesta, a u 11 slučajeva formiran je poseban tim za ponovno brojanje.

U 15 LIK-ova zabilježeno je ulaganje prigovora na rad LIK-a. U dvije LIK-e nije bilo moguće nesmetano pratiti proces unosa rezultata u JIIS.

UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA

Utvrđivanje izbornih rezultata na biračkim mjestima uglavnom je proteklo u skladu sa zakonom i propisima. Prilikom otvaranja glasačke kutije na 24 biračka mjesta je na stolu za brojanje bilo hemijskih olovaka.

Na osam biračkih mjesta proglašavanje nevažećih glasačkih listića za izbor (grado)nečelnika/ice nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a/SIP-a. Prilikom brojanja glasova na glasačkim listićima za izbor (grado)načelnika/ice, zabilježen je jedan slučaj dopisivanja glasova u Gradiški od strane posmatrača političkog subjekta. Na 16 biračkih mjesta uloženi su prigovori posmatrača na utvrđivanje rezultata za izbor (grado)načelnika/ice. Ozbiljnije nepravilnosti koje bi mogle uticati na rezultate izbora za izbor (grado)načelnika/ice zabilježene su na dva biračka mjesta.

Na dva biračka mjesta proglašavanje nevažećih glasačkih listića za izbor za gradsku skupštinu/gradsko vijeće/skupštinu opštine/općinsko vijeće nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a/SIP-a. Prilikom brojanja glasova na glasačkim listićima za izbor za gradsku skupštinu/gradsko vijeće/skupštinu opštine/općinsko vijeće, zabilježen je jedan slučaj dopisivanja glasova u Kalesiji od strane člana biračkog odbora. Na 17 biračkih mjesta su uloženi prigovori posmatrača na utvrđivanje rezultata za izbor za gradsku skupštinu/gradsko vijeće/skupštinu opštine/općinsko vijeće. Ozbiljnije nepravilnosti koje bi mogle uticati na rezultate izbora za izbor za gradsku skupštinu/gradsko vijeće/skupštinu opštine/općinsko vijeće zabilježene su na dva biračka mjesta.

Koalicija „Pod lupom“ se za Lokalne izbore 2020. godine suočila sa velikim brojem neslaganja u testu tačnosti za izbor za tijela lokalne samouprave. Neophodno je istaknuti da se značajan broj ovih nepodudaranja dogodio zbog novonastale situacije izazvane virusom COVID-19 budući da su se morali organizovati mobilni timovi za glasanje osoba koji su zaražene ili se nalaze u izolaciji. Mobilni timovi su odnosili listiće sa biračkih mjesta što je rezultiralo velikim brojem neslaganja u testu tačnosti. Koalicija „Pod lupom“ će u narednim danima detaljno obraditi sve pristigle podatke sa terena u ovom kontekstu.

Na 5 biračkih mjesta primijećeni su problemi s pakovanjem izbornog materijala. Ulazak na biračko mjesto nakon njegovog zatvaranja je zabilježen na 40 biračkih mjesta biračkih. Na 13 biračkih mjesta, Obrazac brojnog stanja i Obrasce za zbirnim rezultatima nisu potpisali svi članovi biračkog odbora. Na 20 % biračkih mjesta žuta kopija Obrasca sa zbirnim rezultatima ili nije izvješena ili je izvješena ali je nečitka.

ZATVARANJE BIRAČKIH MJESTA

Zatvaranje biračkih mjesta uglavnom je izvršeno u skladu sa propisima. 98, 9 % biračkih mjesta je zatvoreno do 19:15, a preostalih 0, 8 % je zatvoreno sa kašnjenjem do sat vremena. Na 2, 3 % biračkih mjesta koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 sati nije omogućeno glasanje iako bi prema propisima moralo biti. Na skoro svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.

PROCES GLASANJA

Nepravilnosti pri procesu glasanja (jednoj osobi se izdaje više glasačkih listića, jedna osoba glasa više puta ili jedna osoba glasa u ime druge osobe koje se nisu pojavile na biračkom mjestu) su zabilježene na 36 biračka mjesta. Fotografisanje glasačkih listića je zabilježeno na biračkim mjestima u Novom Gradu, Novom Sarajevu, Brčko distriktu, Ilidži i Sanskom Mostu.

Bugarski voz, odnosno dolazak birača na biračko mjesto sa popunjenim glasačkim listićima i odlazak sa setom praznih glasačkih listića je zabilježen na 6 biračkih mjesta u Prijedoru, Varešu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Novom Sarajevu, Starom Gradu u Sarajevu i Brčko distriktu BiH.

Na 76 biračkih mjesta je zabilježeno otvoreno nagovaranje na glasanje za određenog političkog subjekta ili vršenja pristisaka na birače.

Najmanje jedan slučaj glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata desio se na 2,9 % biračkih mjesta, a na jednom biračkom mjestu u Odžaku se dogodilo čak više od deset ovakvih slučajeva.

Na 48 % biračkih mjesta zabilježeno je vraćanje birača jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska u rasponu od jednog do deset slučajeva, a na 27 biračkih mjesta u više od 10 slučajeva.

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično glasanje na skoro dvije trećine biračkih mjesta gdje je uočeno do deset slučajeva ove vrste nepravilnosti. Više od deset slučajeva porodičnog glasanje je zabilježeno na 28 biračkih mjesta.

Na 26,5 % biračkih mjesta zabilježeni su slučajevi gdje jedna osoba pomaže većem broju birača da glasaju u kabini, a na 4 biračka mjesta u Bijeljini, Srebreniku, Stocu i Živinicama više od deset ovakvih slučajeva.

Na 15 biračkih mjesta je zabilježeno duže zadržavanje neovlaštenih osoba. U 3,2 % slučajeva tokom glasanja se nisu primijenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.

Na 24 biračka mjesta u državi posmatračima nije bilo omogućeno da nesmetano prate proces glasanja, a na 156 biračkih mjesta zabilježeni su primjedbe ili prigovori od strane stranačkih posmatrača izbora.

U Živinicima, dva posmatrača su imala naročito neugodna istkustva sa izbornom administracijom, uključujući članove biračkih odbora ali i predstavnike Gradske izborne komisije Živinice. U Čeliću su zabilježeni slučajevi lažnog predstavljanja osoba kao posmatrača Koalicije „Pod lupom“.

OTVARANJE BIRAČKIH MJESTA

Za 98 % posmatrača omogućen je nesmetan pristup biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni. Problem u pristupu biračkim mjestima posmatrači su imali na 59 biračkih mjesta, od čega većina u Doboju i Banjoj Luci. U 51 slučaju problem pristupa je riješen, dok u 8 slučajeva posmatrači Koalicije „Pod lupom“ na kraju nisu nastavili posmatranje. Prvobitno pristup na biračka mjesta nije omogućen posmatračima najčešće pod izgovorom nemogućnosti poštovanja epidemioloških mjera, a naknadno je omogućen. To nam govori da posmatračima nije bio omogućen pristup zbog samovolje biračkog odbora.

U 87, 5 % slučajeva svi članovi biračkog odbora su bili prisutni na biračkim mjestima u 06:00 h.

Na 96, 6 % biračkih mjesta uočeno je da su biračka mjesta uređena prema instrukcijama Centralne izborne komisije BiH/Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.

Zabrinjava podatak da na svakom trećem biračkom mjestu u zemlji nije izvješena lista članova biračkog odbora na kojem se vide imena i prezimena članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta kojem pripadaju, a što je obaveza.

Na 3, 9 % biračkih mjesta je nedostajalo nešto od izbornog materijala, dok na 2, 2 % biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani.

Na 99, 4 % biračkih mjesta, glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta.

Ukupno 83, 8 % biračkih mjesta otvoreno je u 7:00 h, a preostala biračka mjesta sa kašnjenjem do sat vremena. Tri biračka mjesta otvorena su sa kašnjenjem od preko sat vremena: 103B017 u Vlasenici, 123B009 u Han Pijesku i 173A001 u Čapljini.

Na svim biračkim mjestima je osigurana tajnost glasanja, odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao. Tajnost glasanja je bila ugrožena u Prijedoru gdje su glasačke kutije bile postavljenje pored samog prozora pri čemu su svi mogli vidjeti proces glasanja, ali je situacija riješena po prijavi posmatrača Koalicije „Pod lupom“. Ova situacija je još zabilježena i u Bratuncu, ali je po reakciji posmatrača nepravilnost otklonjena.

HVALA

Koalicija „Pod lupom“ zahvaljuje se nestranačkim, građanskim posmatračima izbora koji su posmatrali Lokalne izbore 2020. godine na biračkim mjestima, u lokalnim izbornim komisijama, u mobilnim timovima i u Pozivnom centru.

Koalicija „Pod lupom“ zahvaljuje se medijima na praćenju nezavisne izborne posmatračke misije za Lokalne izbore 2020. godine, kao i većini izborne administracije na svim nivoima na korektnoj saradnji. Zahvaljujemo se i svim drugim akterima izbornog procesa, a posebno građanima biračima na podršci i ukazanom povjerenju.

Koalicija „Pod lupom“ je zajedno za 85 organizacija civilnog društva aktivno radila na organizaciji posmatranja izbornog procesa, te im se zahvaljuje na njihovom angažmanu i doprinosu slobodnim i poštenim izborima u Bosni i Hercegovini.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.