BiH

Sarajevo

Ponovno uspostavljene 22 linije javnog gradskog saobraćaja

24/01/2019

Na raspisani oglas javila se firma Centrotrans za koju je konstatovano da ima sve potrebne dokumente i kapacitete za održavanje ovih linija

Ponovno su uspostavljene nedostajuće 22 linije javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo, koje već duže vrijeme nisu bile u funkciji.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izvijestilo je o tome danas Vladu Kantona, saopćeno je iz kantonalne pres-službe. Vlada je Ministarstvu dala saglasnost da u skladu s Pravilnikom o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza, registruje redove vožnje na period do kraja tekuće godine.

To su minibuske linije na dionicama: Baščaršija – Vratnik, Sinanovići – Trnovo, Baščaršija – Mihrivode, Garež – Delijaši – Hamzići, Vijećnica – Hladivode, Ekonomska škola – Obad, Ekonomska škola – Bakarevac, Park – Hrastovi 2, Park – Mrkovići, Latinska ćuprija – Hošin Brijeg, Vijećnica – Brusulje, Grbavica – Hrasno, Ilidža – Miševići, Ilidža – Šabići – Sinanovići, Latinska ćuprija – Mahmutovac, Kovači – Sedrenik, Latinska ćuprija – Jarčedoli, Latinska ćuprija – Širokača – Komatin, Ekonomska škola – Hum, Ilidža – Garež, Ilidža – Dejčići te autobuska linija Otoka – Buća Potok.

U oktobru prošle godine pokrenuta je procedura izbora prijevoznika na linijama za koje je ranije doneseno rješenja o brisanju iz registra redova vožnje. Na raspisani oglas javila se firma Centrotrans za koju je konstatovano da ima sve potrebne dokumente i kapacitete za održavanje ovih linija.

U skladu s federalnim propisima iz ove oblasti i inspekcijskih nalaza, spomenute linije su ranije izbrisane iz linijskog saobraćaja GRAS-a. Veći dio ovih linija nije održavan godinama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.