BiH

vlatka martinović

Poslanici dali saglasnost na rebalans finansijskog plana ZZO FBiH za 2021.

27/07/2021

Zbog krize izazvane pandemijom Covid-19 kaže da su sve zdravstvene ustanove u FBiH tokom 2020. godine pružale manji obim usluga, što je uticalo i na smanjenje troškova liječenja povratnika

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je današnju sjednicu davanjem saglasnosti na rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

– Osnovni razlozi za donošenje Rebalansa finansijskog plana za 2021. godinu su: povećanja prihoda od doprinosa iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.000.000 KM, planirani prihodi u iznosu od 141 miliona povećavaju se na 147 miliona KM, te po osnovu povećanja namjenskog transfera budžeta FBiH za liječenje povratnika, u iznosu od 410.254 KM – kazala je direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović.

Sredstva namjenskog transfera iz budžeta Federacije namjenjena za liječenje povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku su povećavana za iznos neutrošenih sredstava iz 2020. godine u iznosu od 410.254 KM.

Zbog krize izazvane pandemijom Covid-19 kaže da su sve zdravstvene ustanove u FBiH tokom 2020. godine pružale manji obim usluga, što je uticalo i na smanjenje troškova liječenja povratnika.

Po osnovu projekta sufinansiranja upošljavanja dva pripravnika od Federalnog zavoda za zapošljavanje, u iznosu od 9.000 KM.

Stavljanje u funkciju viška prihoda nad rashodima iz ranijeg razdoblja, neutrošena sredstva viška prihoda nad rashodima iz ranijeg razdoblja po godišnjem obračunu za 2020. godinu u iznosu od 17.998.370 KM se Rebalansom finansijskog plana raspoređuju na slijedeći način: na programe Federalnog fonda solidarnosti sredstva u iznosu od 17.550.000 KM i za kapitalne izdatke započete u 2020. godini koji će se realizovati u 2021. godini sredstva u iznosu od 58.170 KM.

– Rebalansom finansijskog plana za 2021. godinu planirano je povećanje rashoda za nabavku materijala u iznosu od 12.382.000 KM i povećanje rashoda za ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 8.900.454 KM. Povećanje rashoda za nabavku materijala u iznosu od 12,38 miliona KM se odnosi na rashode lijekova i to 10,98 miliona KM za lijekove za liječenje malignih oboljenja, dok se ostatak od 1,4 miliona KM odnosi na ostale lijekove iz programa fonda solidarnosti. Povećanje rashoda za ugovorene i druge usluge u iznosu od 8,9 miliona KM se odnosi na zdravstvene usluge i to: 7,9 miliona KM za usluge u zdravstvenim ustanovama FBiH i jedan milion za liječenje u inostranstvu – objasnila je Martinović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.