BiH

Parlament FBiH

Poslanici neće razmatrati nove zakone o doprinosima i o porezu na dohodak

15/10/2020

Poslanici bi trebali razmatrati više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je okončao nastavak 14. sjednice, te započeo novo zasjedanje.

Vlada Federacije BiH je odlučila da se ipak ne razmatraju predloženi novi zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak i povučeni su sa dnevnog reda.

Poslanici bi trebali razmatrati više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka.

Po skraćenom postupku predloženo je izjašnjavanje o izmjenama, odnosno dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o sudovima FBiH.

Dnevnim redom su predložene, također, odluka o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina, o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo, te o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani).

U nastavku 14. sjednice k znanju je primljena Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine, kvartalni izvještaji o dugu za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 23.06.2020. godine, Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 14.07.2020. godine – 6Y).

Nije prihvaćen Izvještaj o radu FERK-a za 2019. godinu, kao ni godišnji izvještaji o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.