BiH

PDPSBiH

Poslanička rasprava o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa

16/01/2020

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH predložili su poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas principe Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić.

Poslanik Jasmin Emrić (A-SDA) je kazao da je zadovoljan što se konačno na dnevnom redu našao predloženi zakon, ali izražava negodovanje što više od dvije godine traje ovaj zakonodavni postupak.

Istaknuo je da je stanje takvo da se na državnom nivou zakon o sukobu interesa ne provodi, zna da se ne provodi ni na federalnom nivou, „tako da je institut sukoba interesa na ova dva nivoa samo mrtvo slovo na papiru“.

Po njegovim riječima, predloženim zakonom se značajno unapređuje, uređuje i dograđuje sistem sprečavanja sukoba interesa na nivou institucija BiH.

Napomenuo je da je novim tekstom zakona predviđeno da je komisija stalno nezavisno i samostalno tijelo uspostavljeno od Parlamentarne skupštine BiH, a za člana komisije ne može biti imenovana osoba koja je nosilac javne funkcije.

Također je određeno da komisiju čine predsjednik i četiri člana, a biraju se na osnovu javnog poziva kojeg oglašava i postupak provodi Zajednička komisija za ljudska prava.

Emrić je kazao da je definirano i da predsjednika i članove komisije bira PSBiH, na osnovu liste kandidata koju sastavlja Zajednička komisija za ljudska prava.

Istaknuo je da se predloženim zakonom potpuno depolitizira članstvo u komisiji, jer kandidat za člana komisije ne smije biti član političke stranke, uz dodatni uvjet da nije bio član političke stranke pet godina prije kandidature.

Predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je kazao da mu je žao što iza prijedloga ovakvog zakona nije stao predlagač Vijeće ministara BiH, ili „što nismo našli načina da to bude prijedlog Vijeća ministara, nego kolega zastupnika, koji po poslovniku to mogu uraditi“.

– Onda takav prijedlog zakona dođe u opasnost da ima niz manjkavosti, po meni, koje je, po mom dojmu, nemoguće ispraviti ni u amandmanskoj fazi – smatra Lovrinović.

Nakon što je iznio promjedbe na predloženi zakon, predložio je zaključak da Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 90 dana dostavi tom domu prijedlog zakona o sukobu interesa, te traži da pri izradi tog prijedloga Vijeće ministara BiH kao temelj za njegovu izradu uzme današnji prijedlog zastupnika, ranija mišljenja i današnju raspravu o ponuđenom tekstu.

Također je predložio da se Zastupnički dom o današnjem prijedlogu ne izjašnjava.

– Predlažem ovaj zaključak kako bismo dobili mogućnost i situaciju da predlagač zakona bude Vijeće ministara BiH – naveo je Lovrinović.

Predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a BiH i jedna od predlagača zakona Saša Magazinović je kazao da ne spori da o bilo kojem dokumentu o kojem se raspravlja može biti onih koji smatraju da on nije dobar.

– Kolega Lovrinović ima puno pravo da iskaže svoje mišljenje da je ovaj prijedlog takav da se čak ne može ispraviti ni u amandmanskoj fazi. To je potpuno legitimno. Međutim, ne možete dati prijedlog da se ne glasa o zakonu – smatra Magazinović.

Kazao je da je zaključak „dobar, samo neprovodiv“, jer je iskustvo pokazalo da su Vijeće ministara BiH već obavezivali i da je bio period od dvije godine kada su čekali da dobiju taj zakon.

– Je li problem to ko je predlagač zakona, moguće je da jeste. Neka se ovaj zakon obori i neka ovaj isti zakon potpiše ko god hoće, ja ću ga podržati – kazao je Magazinović.

Napomenuo je da su u izradi predloženog zakona učestvovali brojni klubovi poslanika u prošlom mondatu, međunarodne organizacije i nevladin sektor koji se bavi ovom oblašću.

Poslanik Nikola Lovrinović je naveo kako nije kritizirao, niti rekao da ovo ne treba, da ne valja, u bilo kojem negativnom kontekstu.

– Čak sam u zaključku predložio da to bude jedan od temelja za prijedlog Vijeća ministara. Nisam rekao uopće da je ovakav tekst potpuno neprihvatljiv. Samo ja mislim da on nije dobar, da se u amandmanskoj fazi ne može dovesti do onoga što bi ja volio vidjeti – pojasnio je Lovrinović.

Poslanica Alma Čolo (SDA) je kazala da, kada je u pitanju izrada zakona koji su u suštini sistemski i po svojoj strukturi su složeni, ima više povjerenja u zakone koje dođu iz Vijeća ministara BiH, od nadležnih ministarstava.

– Nemam ništa protiv i ne mislim da je ovo loše napravljeno. Nemam ništa protiv da poslanici u parlamentarnu proceduru dostavljaju zakone, jer to je njihovo pravo. Ali meni je to nekako postalo sada moda, moda je da neko u parlamentarnu proceduru dostavi zakon i on je aktivan poslanik. Moda je da neko postavi 100 poslaničkih pitanja – navela je Čolo.

Istaknula je da stoji na stanovištu da taj zakon treba, da treba dobar zakon.

Kaže da je pravila paralelu sa zakonom u Republici Hrvatskoj, te da „BiH ne treba da ima strožiji zakon od Republike Hrvatske“.

Po njenim riječima zakon koji je na snazi u Hrvatskoj je blaži od ovog zakona.

Odgovorio joj je poslanik Jasmin Emrić koji je kazao kako ne misli da je moda obavljati poslaničku dužnost.

Po njegovim riječima, obaveza poslanika je da sudjeluje u radu Doma, da predlaže, inicira izmjene, dopune zakona pa i zakone da predlažu, iniciraju i sudjeluju u svakoj raspravi o svim zakonima i o svim važnim pitanjima koja su od intersa svih građana u BiH.

– To nije moda, nego obaveza – istaknuo je Emrić.

Dodao je da je Vijeće ministara od 2016. do 2019. moglo predložiti nekoliko različitih, novih tekstova zakona o sprečavanju sukoba intersa, a nisu to uradili.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a Snježana Novaković- Bursać je kazala da se sprečavanje sukoba interesa, odnosno sukob intresa kao takav mora definirati novim zakonskim rješenjem.

– Mi smo praktično dovedeni u situaciju, malo populističku, ako ste protiv ovog zakona, protiv ste sprečavanja sukoba interesa, što kad je u pitanju Klub SNSD-a nije istina. Mi smo skloni da učestvujemo u donošenju zakona za koje vjerujemo da su moguće provodivi. Izražavam sumnju da je ovaj zakon provodiv – navela je Novaković- Bursać.

Osvrćući se na konkretne odredbe zakona, kazala je kako je ostalo potpuno nedefinirano i za Klub poslanika SNSD-a potpuno sporno šta je Ured koji opslužuje samu komisiju, da li je to nova upravna organizacija koja bi se formirala?

– Ako je, a po svemu sudeći jeste, ovim prijedlogom zakona predloženo ili se implicira osnivanje nove upravne organizacije, mi smo protiv osnivanja novih institucija – istaknula je Novaković- Bursać.

Zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto (HDZ BiH) je kazala da je ovo vrlo važan i sustavan zakon koji je potreban i nužan.

– Da bi bio onaj zakon koji se treba provoditi, da bi ostvarivao svoju funkciju, on treba uistinu biti donesen od stručnog tijela koje poznaje sustavne propise i koje poznaje sustav funkcioniranja uprave – smatra Krišto.

Osvrnula se na tvrdnju da ne funkcionira zakon o sprečavanju sukoba intersa.

– U prošlom mandatu sam bila član ovog povjerenstva. Ovo povjerestvo je radilo i sve dok se zakon ne promijeni ono treba raditi, u skladu sa važećim zakonom – smatra Krišto.

Kaže da bi se pridružila svima onima koji su kazali „da je ikako moguće ovaj zakon popraviti kroz amandmansku fazu, ja bi za njega digla dvije ruke“.

– Ali to prosto nije moguće – smatra ona.

Poslanici su obavili raspravu o još nekoliko zakonskih prijedloga i izvještaja, a kada iscrpe raspravo i o preostalim tačkama dnevnog reda glasat će o svim razmatranim tačkama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.