BiH

danas sjednica

Pred Vijećem ministara BiH obiman dnevni red

28/01/2021

Trebao bi biti razmatran i Nacrt osnova za zaključivanje Sporazuma putem razmjene nota između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na sjednici koja je zakazana za danas Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

U septembru prošle godine nakon dvije godine neusvajanja i urgiranja Ministarstva pravde BiH, usvojena je ta strategija, a resorni ministar Josip Grubeša kazao je tada da je Strategija usvojena s Aneksom B koji je sačinjen kao rezultat dijaloga i kompromisa svih strana uz pomoć međunarodne zajednice.

Aneksom B se preciziraju dijelovi Strategije koji se odnose na predmete protiv osoba sa A-liste Pravila puta, regionalna saradnja, način rada i sastav Nadzornog tijela, a za koje je cijenjeno da je nužno bilo dodatno definirati.

Cilj Revidirane strategije je da kroz predviđene adekvatne mehanizme unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Taj dokument ima za cilj da osigura efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina u postavljenim rokovima, a na izradi Revidirane strategije radila Radna grupa koju su činili stručnjaci sa svih nivoa vlasti, te predstavnici Misije OSCE.

Pred državnim ministrima danas je obiman dnevni red s gotovo 120 tačaka među kojima je i Nacrt ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke za projekt gradskog prijevoza Sarajevo te Nacrt odluke o ratifikaciji Ugovora o zajmu za treći dio tog projekta.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt osnova za zaključivanje Sporazuma putem razmjene nota između Vijeća ministara BiH i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Ministri bi se trebali izjasniti i o Nacrtu odluke o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana o implementaciji tog sporazuma.

Nacrt odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (projekt vodosnabdijevanja Gradačac) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan također je jedna od tačaka dnevnog reda.

Bit će razmatrana i Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini te izvještaji o realizaciji nekoliko odluka o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih i međunarodnih organizacija za zaštitu i spašavanje.

Jedan od njih je i Izvještaj o realizaciji Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih osoba za borbu protiv Covida-19 uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.

Među ostalim tačkama dnevnog reda je i Izvještaj revizije učinka o temi “Digitalizacija TV signala u Bosni i Hercegovini”, ali i zahtjev poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.