UNSA

Promovisani doktori nauka kao novi generator naučnih tokova

doktori nauka fena (1)

Duboko sam uvjeren da Univerzitet u Sarajevu ima sve što je potrebno da bude univerzitet za evropsku budućnost, kazao je Škrijelj

Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA) upriličena je u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru obilježavanja 72. godišnjice UNSA i Svečanih decembarskih dana UNSA na kojoj su rektor UNSA Rifat Škrijelj, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali 42 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka.

Univerzitet u Sarajevu danas je promovirao 9 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 5 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, 4 kandidata na čast doktora pravnih nauka, 3 kandidata na čast doktora lingvističkih nauka, po 2 kandidata na čast doktora političkih, upravnih, književnohistorijskih i hemijskih nauka, te po jedan kandidat na čast doktora nauka socijalnog rada, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, te doktora ekonomskih, sigurnosnih, islamskih, društvenih, zdravstvenih, farmaceutskih, odgojnih, poljoprivrednih, prehrambeno-tehnoloških, bioloških, veterinarskih nauka.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj ovom prilikom je istakao da je UNSA ponosan na svoje doktorante koji su odricanjem i trudom postigli najveće akademsko zvanje koje sa sobom nosi radost, zanos i želju za boljim sutra, ali istovremeno i veliku odgovornost.

– Duboko sam uvjeren da Univerzitet u Sarajevu ima sve što je potrebno da bude univerzitet za evropsku budućnost, to je tačno iz mnogo razloga koji se odnose na snagu naših fakulteta i akademija, ali prije svega zbog naših doktoranata koji su najveća snaga ovog Univerziteta – istaknuo je rektor Škrijelj.

On je također kazao da promovisani doktoranti i doktorantice od danas postaju generator novih naučnih i društvenih tokova jer odbranom svojih teza su kročili u globalni svijet nauke koji nudi razmjenu i transfer savremenih znanja i vještina.

– Današnja promocija 42 kandidata i kandidatkinje koji se promoviraju na čast doktora nauka svojevrsna je potvrda da će Univerzitet u Sarajevu i u budućnosti biti opredijeljen za produkciju savremenih doktorskih studija koji prate trendove u Evropi i svijetu – kazao je rektor UNSA.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto u video obraćanju je istaknuo značaj ulaganja u nauku i istraživanje podvukavši da je to najbolje ulaganje u bilo kom društvu.

Ono što se uloži u istraživanje i razvoj, smatra Forto, višestruko se vrati. On je također pozvao doktorante da ostaju u BiH, te istakao da aktuelna kantonalna Vlada ulaže u nauku, te da je izdvojila značajne iznose za istraživanje i razvoj.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić također u video obraćanju poručila je doktorantima da ovim svečanim činom otvaraju vrata jedne nove ere usvojim životima, te istovremeno otvaraju vrata i budućnosti naše zemlje Bosne i Hercegovine. Ona se ovom prilikom svim doktorantima zahvalila na predanosti, ali i sposobnosti da zajednički doprinesu stvaranju nove neprocjenjive supstance, znanja.

– Ovaj svečani trenutak služi da svi, a posebno vi doktoranti osvijestite da je znanje moć, da vi imate moć, ali sa njom ruku pod ruku ide i odgovornost koju svaki član akademske zajednice, intelektualac baštini – istakla je ministarica Nikolić.