BiH

Rad s neispravnim medicinskim uređajima bit će strogo zabranjen

28/07/2015

Medicinski uređaji u našoj zemlji uvedeni su u zakonsko mjeriteljstvo, čime je BiH harmonizirala legislativu u ovoj oblasti s evropskim mjeriteljskim standardima i direktivama. Rezultat je to zahtjeva Evropske komisije i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

„Zdravstvene ustanove dužne su obratiti se Institutu za mjeriteljstvo BiH ili direktno imenovanoj laboratoriji VERLAB radi verifikacije medicinskih instrumenata, do 15. septembra 2015. Zakonskoj obavezi verifikacije podliježu: EKG uređaji, defibrilatori, anesteziološke mašine, respiratori, neonatalani i pedijatrijski inkubatori, infuzomati, perfuzori, dijalizni aparati, pacijent monitori i terapeutski ultrazvuci“, naglasio je Almir Badnjević, direktor VERLAB-a, mjeriteljske laboratorije, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini.

Verificiranje uređaja doprinijet će unaprijeđenju kvalitetnije i pouzdanije dijagnostike i tretmana pacijenata u BiH, ali isto tako u konačnici i kompletnih zdravstvenih usluga.

„Sve zdravstvene ustanove su više puta obaviještene i upozorene od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, kao i od Verlab laboratorije, o zakonskim obavezama i rokovima za njihovo izvršenje.

Verificiranje uređaja doprinijet će unaprijeđenju kvalitetnije i pouzdanije dijagnostike i tretmana pacijenata u BiH

Sve zdravstvene ustanove koje još uvijek nisu izvršile verifikaciju medicinskih uređaja neophodno je da naprave listu uređaja i pošalju službeni zahtjev za verifikaciju. Nakon toga, predstavnici VERLAB-a i Instituta za mjeriteljstvo BiH izlaze na lice mjesta i pregledaju svaki aparat.

Ispravni aparati dobivaju certifikat o ispravnost, rezultate svih mjerenja, proračun greški mjerenja, radni nalog sa zapisima o provedenom procesu i eventulanim sugestijama za korištenje aparata, te markicu Instituta koja se postavlja na vidno mjesto na medicinskom uređaju“, naglasili su iz Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Neispravni aparati, također će biti označeni i rad s njima strogo će biti zabranjen. Za sva mjerila koja budu proglašena neispravnim, zdravstvene ustanove dužne su kod ovlaštenih servisa izvršiti popravku istih. Nakon toga, poziva se imenovana laboratorija da izvrši ponovnu verifkaciju. Kazne za zdravstvene ustanove koje ne izvrše verifikaciju i/ili koriste neispravna mjerila kreću se do 20.000 KM, a novčano će biti sankcionirane i sve fizičke osobe koje koriste takve uređaje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.