BiH

ohrid

Regionalna konferencija za readmisiju i jačanje kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na zapadnom Balkanu

01/11/2021

Konferencija je organizirana kao trodnevni skup u hibridnom formatu, sa osam tematskih sesija, pri čemu su različiti činioci za readmisiju imali aktivno uključivanje u iste

Učinkovite politike za vraćanje, readmisiju i reintegraciju, uz puno poštivanje međunarodnog prava i standarda su centralni aspekti dobrog upravljanja migracijama i predstavljali su glavnu temu za diskusiju na Regionalnoj konferenciji za readmisiju i borbu protiv neregularnih migracija na zapadnom Balkanu koja je u periodu od od 27. do 29. oktobra 2021. godine, održana na Ohridu u Sjevernoj Makedoniji.

Konferencija je druga u nizu skupova za podizanje svijesti, organiziranih od strane Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice (MARRI), Hilfswerk International i partnerske organizacije Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE iz Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom projekta “Smanjenje neregularnih migracija u EU putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na zapadnom Balkanu”, sufinansiranog od strane Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije.

Uvodnim izlaganjima su konferenciju otvorili Državna tajnica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Magdalena Nestorovska, ambasador Republike Austrije u Skoplju, Njegova Ekselencija Georg Vucas, regionalna direktorica za Balkan za Hilfswerk International, Suzana Jašarević i direktor Regionalnog centra MARRI, Saško Kocev.

“Potreba za zajedničkom saradnjom u oblasti vraćanja i readmisije je prepoznata od strane svih relevantnih inostranih partnera, što je svakako za pozdravljanje. Potrebna je dalja podrška oko iniciranja pregovora i potpisivanja ugovora o readmisiji sa državama porijekla, ali također i odgovarajuća podrška u njihovom sprovođenju u dijelu faze prije vraćanja i u dijelu samog sprovođenja vraćanja” – izjavila je u svom obraćanju Državna tajnica, Nestorovska.

Cilj ove konferencije bio je da okupi relevantne činioce za readmisiju i da podigne svijest za pitanja, izazove i nove načine rada koji su prisutni u regiji, da dođe do razmjene iskustava i dobrih praksi, a posebno u obezbjeđivanju pravnog osnova (ugovora ili aranžmana o readmisiji) i njegovog praktičnog sprovođenja, te da se pojača dijalog i saradnja sa relevantnim organima iz država porijekla migranata, a posebno iz država Bliskog Istoka, Centralne Azije i Sjeverne Afrike.

U svojem uvodnom obraćanju, regionalna direktorica za Balkan za Hilfswerk International, Suzana Jašarević je izjavila:

“Readmisija i povrat su u ovom trenutku vjerovatno dva ključna problema koji podižu interes, ali i zabrinutost, svih uključenih država i predstavnika sigurnosnih struktura. Također je izazovan process koji podrazumijeva jaku regionalnu saradnju koja se tek treba izgraditi.”

Jašarević dodaje da Hilfswerk International “posebno cijeni podršku Joint Coordination Platform (JCP) i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije u razvijanju regionalnog dijaloga i regionalnih kapaciteta, s ciljem iniciranja razvoja snažnijih politika vezanih za povrat i readmisiju.”

Direktor Regionalnog centra MARRI, Saško Kocev, je dodao da obzirom na to da je oko 500.000 neregularnih migranata u Evropi naređeno da se vrate u njihove matične države, pitanje readmisije hitnije nego ikada.

Konferencija je organizirana kao trodnevni skup u hibridnom formatu, sa osam tematskih sesija, pri čemu su različiti činioci za readmisiju imali aktivno uključivanje u iste.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.