BiH

OHR bez komentara

RS za aerodrom kod Trebinja čiji je vlasnik Srbija naknadno traži dozvolu BiH?!

11/10/2021

Spreman je memorandum za Vijeće ministara. OHR bez komentara, tražili od RS-a dokaz o vlasništvu zemljišta

Ovim memorandumom strane su saglasne da se utvrde osnovni pravci buduće saradnje u cilju realizacije infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ na principima uzajamno korisne saradnje uz poštovanje dobre međunarodne prakse i zakonodavsta obiju strana.

Piše: A. DUČIĆ

Ova rečenica sročena je u spremljenom Memorandumom o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta “Izgradnja aerodrome Trebinje” između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije.

Ovo je ujedno prvi akt koji ide na državni nivo, a tiče se izgradnje aerodroma u Trebinju koji je u proteklom period isključivo ispregovaran na relaciji RS – Srbija. Da li je navedenim memorandumom za aerodrome čiji vlasnik na tlu BiH postaje Srbija Vijeće ministara odnosno država BiH dovedena pred svršen čin?

Naime, NSRS je još u oktobru prošle godine usvojila odluku da je zemljište na kojem bi se trebao graditi aerodrome “područje posebne namjene”. Država je, kao i u procesu koji je prethodio i koji će slijediti zaobiđena, pa je tako na posljednjem sastanku na relaciji Vlade RS i Vlade Srbije održanom sredinom septembra u Banjoj Luci dogovor finaliziran: Investitor, Republika Srbija, postaje vlasnik aerodroma, sa isključivim pravom upravljanja.

No, šta piše u memorandumu koji će u narednom periodu otići Vijeću ministara BiH na usvajanje?

S tim u vezi posebno su interesantni navodi u članu 2. u kojem stoji da: Strane u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti, pružaju svu neophodnu pomoć i podršku u realizaciji ovog infrastrukturnog projekta koji je od obje strane prepoznat kao strateški značajan”.

Strane posebnu pažnju poklanjaju i u okviru svojih nadležnosti međusobno sarađuju na regulisanju pitanja koja se odnose na:

1. stvaranje uslova za nesmetanu izgradnju i certifikaciju aerodroma u Trebinju;
2. stvaranje uslova za odvijanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja na aerodromu;
3. regulisanje boravka i/ili druga imigraciona pitanja za ključne kadrove u BiH;
4. stvaranje uslova za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na aerodromu.

Dakle, da je država ne samo zaobilazan, već i ključan faktor u izgradnji ovog i svakog aerodroma, budući da ima isključivu nadležnost kada je riječ naprimjer o kontroli vazdušnog prostora, svjedoči upravo ovaj memorandum. Nadalje, dozvole za korištenje aerodroma izdaje i oduzima BHDCA (Direkcija civilne avijacije Bosne i Hercegovine). Hoće li BHDCA u ovom slučaju izdati odgovarajući dozvolu ako se utvrdi da je zemljište kod Trebinja na kojem se treba graditi aerodrom – državno?

Prema nezvaničnim informacijama, Ured visokog predstavnika (OHR) je nekoliko puta od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) tražio da im se dostavi dokaz o vlasništvu nad zemljom planiranom za aerodrom, ali odgovor nisu dobili.

Fokus.ba obratio se OHR-u s upitom u vezi navedene informacije. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić rekao nam je da po ovom pitanju nemaju komentara.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.