BiH

Dvodnevna radionica

Saradnjom i udruživanjem odgovoriti na izazove žena u Mostaru

17/05/2022
Foto: Fena

Predsjednica Udruženja žena "Vrba" Medina Gosto kaže da su tokom dvodnevne radionice radile na definiranju prioritetnih pitanja u njihovoj lokalnoj zajednici koja se nalazi između Mostara i Blagaja

Iazovi s kojima se suočavaju žene u Mostaru, pozitivne prakse iz ženskih organizacija s ciljem udruživanja i promocija aktivizma, te mogućnosti djelovanja u lokalnim zajednicama bile su teme dvodnevne radionice organizirane u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”.

Projekat finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), koje su kazale na to da se žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini svakodnevno suočavaju s diskriminacijom i segregacijom i njihova iskustva su od neprocjenjivog značaja u prevenciji sličnih pojava.

Jedna od organizacija koja takva iskustva uspješno koristi u borbi i prevenciji diskriminacije i segregacije je i Udruženja žena “Vrba”, a njihova vizija je unaprijediti politiku na nivou lokalne zajednice u kontekstu ravnopravnosti spolova, naročito u oblastima samozapošljavanja i socijalne zaštite.

Predsjednica Udruženja žena “Vrba” Medina Gosto kaže da su tokom dvodnevne radionice radile na definiranju prioritetnih pitanja u njihovoj lokalnoj zajednici koja se nalazi između Mostara i Blagaja.

Kao jedno od pitanja navela je nepostojanje mjesne zajednice, a postoji i potreba da se obnove prostorije u kojima se žene iz Udruženja borave i rade. Smatra da je potrebno napraviti statistiku stanovnica u tom mjestu kako bi se uvidjelo koje su njihove konkretne potrebe.

Učesnice konferencije istakle su i potrebu za dovođenjem psihologa u njihovu ambulantu posebno u sadašnjem postpandemijskom vremenu jer zdrave i mentalno zdrave žene mogu doprinijeti svojoj zajednici i društvu.

Uime Fondacije CURE i FWE Selma Hadžihalilović kaže da u Udruženju “Vrbe” djeluju žene različitih generacija koje žele napraviti pozitivne promjene u lokalnim zajednicama posebno u smislu ekonomskog osnaživanja žena.

U pitanju je mala lokalna zajednica u kojoj Udruženje žena djeluje Gnojnice s ciljem očuvanja njihovih društvenih i prirodnih dobara, a svi izazovi koje su one identificirale bit će objedinjeni u dokumentu koji će biti proslijeđen lokalnim vlastima.

Na sesiji su predstavljeni pozitivni primjeri promjena kroz aktivizam i pokretanje novih inicijativa, a rečeno je i da je namjera kroz projekat “Zagovaranje za ženska prava” žene svih starosnih grupa ohrabriti da poduzmu afirmativne akcije na iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije.

Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati njegova implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.