Ured za borbu protiv korupcije

Šta se dešava u ViK-u: Direktor krši zakon, a Nadzorni odbor ga opominje?!

Foto: VIK

Nezakoniti tenderi za nabavku goriva i usluga revizije. Agencija za javne nabavke izricala prekršajne kazne. Salić i dva izvršna direktora ViK-a su kadrovi NiP-a

Spisak nezakonitih poteza aktuelnog rukovodstva Kantonalnog javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) na čelu sa direktorom Rusmirom Salićem, koje je utvrdio Ured za borbu protiv korupcije KS, je podugačak. Salić je, jednako kao i dva izvršna direktora Adnan Šerak i Amar Nović, kadar NiP-a.

U aktu Ureda odaslanom Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite KS, u kojoj su navedena nezakonita i koruptivna djela počinjena u nizu javnih preduzeća u KS, posebno se izdvajaju uočene nezakonite radnje rukovodstva ViK-a u provođenju javnih nabavki.

Ugovori s istom firmom

Tako se navode nezakonito provedeni postupci nabavke goriva u 2022. ViK je proveo tri postupka javnih nabavki putem direktnog sporazuma od po 6.000 KM. To se desilo, iako je, konstatuje se, u Planu javnih nabavki bilo predviđeno da se za nabavku goriva od 600.000 KM provodi otvoreni postupak. Zbog ove nezakonitosti Agencija za javne nabavke je ViK prekršajno kaznila.

Međutim, provođenje tendera za usluge revizije finansijskih izvještaja je bilo eklatantnije. ViK je u toku 2022. zaključio dva direktna sporazuma sa firmom „Re-Controling“ d.o.o. Zenica i to za reviziju finansijskih izvještaja i reviziju utjecaja preporuka datih do eksterne revizije.

Ured je uvidom u registar ustanovio da je ViK i u toku 2021., na isti način zaključio dva direktna sporazuma sa istom firmom. Utvrđeno je da je za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja u 2021., 2022. i 2023. u vrijednosti od 36.000 KM predviđen konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda.

Kako se dalje navodi, Agencija za javne nabavke utvrdila je nezakonitosti i prekršajno je kaznila ViK. Ured za borbu protiv korupcije potom je Nadzornom odboru ViK-a uputio dopis u kojem ih informiše da je prekršen Zakon kako dko nabavke goriva, tako i kod nabavke usluga revizije.

Obaviješten NO

Međutim, navodi se u aktu Ureda, Nadzorni odbor ViK-a je proveo postupak utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti direktora te je u martu ove godine utvrdio njegovu odgovornost za povredu radne obaveze ali mu je izrekao mjeru upozorenja da če biti razrješen s funkcije?!

Tu se, međutim, ne završava priča o nezakonitim tenderima u ViK-u. Problematizovan je i tender za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevića, koji je većim dijelom proveden prije imenovanja Salića za direktor ViK-a. Međutim, neposredno nakon njegovom imenovanja za v.d. direktora, odnosno 10. avgusta 2021., kako se u aktu Ureda navodi, zaključen je sporazum između ViK-a i Općine Centar u kojem se konstatuje da vrijednost prihvatljive ponude premašuje procijenjenu vrijednost tendera za čak 31 posto te da je neophodno sufinansiranje općine.

Naime, nabavka je trebala iznositi 595.000 KM, a prihvaćena je ponuda od 779.463 KM s obrazloženjem da je bila jedina formalno-pravno prihvatljiva. Ured je konstatovao da je trebala biti revidirana procedura istraživanja tržišta u ovom slučaju.

Također, prema informacijama Ureda 6. januara je Tužilaštvu KS dostavljena prijava o „navodnim nepravilnostima počinjenima prilikom trošenja novčanih sredstava od strane direktora“.