BiH

Kanton Sarajevo

Šteta: U ovoj godini oko 25 kilometara saobraćajnica bit će rekonstruisano

15/04/2021

Pored toga, bit će izvršene sanacije mrežastih pukotina, nivelisanje šahtova i ulegnuća, ugradnja zaštitnih odbojnih ograda, te druge aktivnosti i radovi tekućeg održavanja

Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, predviđena je realizacija 52 projekta, od čega se njih 23 odnose na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, a 29 ih se tiču rehabilitacije i investicionog ulaganja.

Ukupna dužina saobraćajnica koje će biti tretirane kroz radove izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije je oko 25 kilometara.

– Ove godine Ministarstvo saobraćaja, zajedno s Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, planira značajne intervencije održavanja na području Kantona. Te intervencije će uključivati pojačano investiciono održavanje na zamjeni dotrajale i oštećene saobraćajne signalizacije, ali i dopunu one koja nedostaje – rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Pored toga, bit će izvršene sanacije mrežastih pukotina, nivelisanje šahtova i ulegnuća, ugradnja zaštitnih odbojnih ograda, te druge aktivnosti i radovi tekućeg održavanja.

Održavanje će se obavljati na kompletnoj mreži saobraćajnica koja je dužine 300 kilometara, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.