BiH

Teslić

Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata u fokusu OSCE-ove obuke

17/04/2019

Obuka se provodi u sklopu širih napora Misije OSCE-a u BiH u pružanju podrške borbi protiv trgovine ljudima u BiH

Dvodnevna obuka o trgovini ljudima i migrantima za sudije i tužioce iz čitave Bosne i Hercegovine (BiH) počela je danas, 17. aprila 2019. godine, u Tesliću.

Obuku je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji s entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Cilj obuke je unaprijediti znanje učesnika o procesuiranju predmeta u vezi sa trgovinom ljudima i migracijama. Poseban naglasak će biti stavljen na identifikaciju žrtava trgovine ljudima među migrantima i izbjeglicama te na psihološke aspekte rada sa njima, a sve u cilju da se osigura da žrtve dobiju potrebnu pomoć i zaštitu.

Boris Topić, službenik Misije OSCE-a u BiH za borbu protiv trgovine ljudima, naglasio je da mješovite migracije predstavljaju poseban izazov za sistem krivičnog pravosuđa jer se razlika između krivičnog djela krijumčarenja ljudi i krivičnog djela trgovine ljudima konstantno smanjuje. “Kako bi se efikasno nosila sa ovim problemom, država mora imati bolje obučeno i kvalificirano osoblje u sistemu krivičnog pravosuđa. Tužioci moraju zauzeti proaktivniji pristup rasvjetljavanju ovakvih vrsta krivičnih djela povezanih sa migracijama”.

Misija OSCE-a u BiH je u svojoj Procjeni situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH, objavljenoj u septembru 2018. godine, dala konkretne preporuke za upravljanje migrantskom krizom. Između ostalog, upućena je preporuka relevantnim institucijama da osiguraju dovoljan broj obučenog i kvalificiranog osoblja kao i poziv centrima za edukaciju sudija i tužilaca da senzibiliziraju nosioce pravosudnih funkcija u oblasti krivičnih djela vezanih za migracije.

Obuka se provodi u sklopu širih napora Misije OSCE-a u BiH u pružanju podrške borbi protiv trgovine ljudima u BiH putem jačanja kapaciteta relevantnih institucija da otkriju, istraže i procesuiraju ova krivična djela.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.