BiH

U drugom krugu glasanja bez podrške prijedlogu Rezolucije o Srebrenici

30/06/2015

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su danas izmjene Zakona o sportu u BiH koje je predložio poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Denis Bećirović.

Usvojen je i Zakon o carinskoj politici u BiH nakon što nije bilo dvije trećine protiv iz Republike Srpske kao i prijedlog zaključka poslanika iz Kluba Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH povodom rasprave o Izvještaju o radu regulatorne komisije za električnu energiju BiH u 2014. godini.

Prema tom zaključku, zaduženo je Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana da precizne odgovore o svim primjedbama direktora Sekretarijata Energetske zajednice Janeza Kopača, koje su izrečene na prezentaciji o “Stanje integracija BiH sa EU u oblasti energetike”, održane u parlamentu BiH, a koje se odnose na nedostatak zakona o gasu, nedostatak energetske strategije i drugih preuzetih obaveza prema stavovima Energetske zajednice.

Potrebne dvije trećine protiv bilo je iz Republike Srpske za Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, čiji su predlagači poslanici iz SDP-a Denis Bećirović i Mirsad Mešić (SDP) te BPS-ov Zaim Backović nakon čega ova rezolucija ni u drugom krugu glasanja nije podržana.

Poslanici su podržali prijedlog preporuke poslanika Jasmina Emrića (A-SDA), povodom rasprave o Izvještaju o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u 2014. godini, kao i Izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju BiH te prijedlog zaključka poslanika Nikole Lovrinovića (HDZ) povodom rasprave o Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Podržan je i Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH za 2014. godinu.

Podržana je inicijativa poslanika Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u 2015. godini pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog zakona o dijaspori BiH.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne sigurnosti za 2014. godinu, ali Informacija Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nije dobila potrebnu podršku poslanika.

Poslanici su dali saglasnosti za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma, a naredna sjednica najavljena je za 22. juli.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.