BiH

Projekat finansira EU

U Sarajevu predstavljeni rezultati kampanje „Ravnopravno-različiti”

07/09/2021
A. D. (Foto: D. B.) /Fokus.ba

Kampanja adresira izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom i zagovara za njihova poboljšanja sa lokalnim zajednicama

Organizacija amputiraca UDAS je sa svojim partnerima Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana „Nešto Više”, održala je danas konferenciju u Sarajevu nakon što je nedavno zaključila prvi dio kampanje“Ravnopravno-različiti”, koju finansira Evropska unija u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”.

Kampanja „Ravnopravno-različiti” adresira izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom i zagovara za njihova poboljšanja sa lokalnim zajednicama i relevantnim institucijama kroz aktivnosti u pet ciljanih gradova (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Bijeljina i Trebinje) u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj konferenciji prezentirani su rezultati kampanje, koja je obuhvatila čak 250 različitih događaja.

Jedan od ciljeva je projekta je bio uspostavljanje dvije funkcionalne mreže: Mreža žena s invaliditetom i preživjelih od mina.

Kako je rekao Amir Mujanović, UDAS, projekt menadžer projekat ima generalno za cilj da podigne kapacitet organizacija civilnog društvo i nivo participacije u evropskim integracijama BiH s fokusom na osnovna prava nediskirminaciju i inkluziju osoba sa invaliditetom.

-Vrijednost projekta je 500.000 eura a trajanje projekta je tri godine. Krajem oktobra završava se projekat. Također imali smo i zadatak da povećamo nivo inkluzivnosti lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koji nisu direktno vezani za pitanja invaliditeta. Podigli smo kapacitete deset naših kolega, osoba sa invaliditetom u praćenju i izvještavanju o specifičnim pitanjima koja se tiču prava osoba s invaliditetom. U ovom projektu fokusirali smo se na različite segmente pristupačnosti u poređenju sa procesima u EU. Tako smo obratili pažnju na reproduktivno i seksualno zdravlje žena s invaliditetom, pristup izbornom pravu, pristupačnost stranica javnih institucija, medijskih programa javnih servisa i pravo osoba na samostalni život u zajednici – pojasnio je Mujanović.

Tanja Đokić-Mandić, konsultantica ovog projekta, govoreći o dijelu projekta koji se odnosi na osnaživanje mreže žena s invaliditetom, rekla je da nije česta pojava u BiH, kao što je slučaj sada, gdje su žene uključene u mrežu.

-Žene s invaliditetom nisu bile prepoznate kao posebna kategorija. Ovim projektom one su osnaživane na različite načine i stavljen je focus na sve prepreke s kojim se suočavaju te na njihova prava odnosno na sve ono što je potrebno da bi bile ravnopravne građanke. Potrebno je istaći da su žene s invaliditetom u BiH dodatno diskriminirane. Dakle ovo je najmanje dvostruka diskriminacija, a često je i višestruka – navela je Đokić-Mandić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.