BiH

Reakcije

UPFBiH se protivi donošenju Zakona o stečaju kojeg je predložila Vlada FBiH

13/01/2021

UPFBiH se apsolutno protivi njegovom donošenju u ovom tekstu, a prema informacijama kojima poslodavci raspolažu, protiv njegovog donošenja su i sindikati u FBiH.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nimalo nije iznenađeno ponašanjem Vlade FBiH kada se radi o utvrđivanju Prijedloga zakona o stečaju FBiH. Kao i mnogo puta do sada Vlada FBiH je pokazala da nema poštovanja prema socijalnim partnerima niti interesa da se kroz dijalog dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja te da donose prijedloge zakona u interesu pojedinih interesnih grupa, ne vodeći računa o općedruštvenom interesu, stoji u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH, koje prenosimo u cijelosti:

Iz UPFBiH navode da je od premijera FBiH Fadila Novalića zatraženo da se prije razmatranja zakona o stečaju FBiH na sjednici Vlade, o ovom prijedlogu razgovara na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Premijer je tada zamolio da UPFBiH ne institira da se ova tačka razmatra na ESV, a zauzvrat je obećao da će biti organizirane direktne konsultacije sa Federalnim ministarstvom pravde, a da Vlada FBiH neće usvajati tekst zakona i slati ga u parlamentarnu proceduru, prije konsultacija. Do konsultacija nikada nije došlo. Bez konsultacija je Prijedlog zakona o stečaju utvrđen na sjednici Vlade FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru. Na ovaj način su premijer, ali i Vlada FBiH u cjelini, pokazala neznanje, neprihvatanje prijedloga koji bi mogli kvalitetno unaprijediti ovaj zakonski tekst te da neće, ne žele i ne znaju raditi u općem interesu.

Iz UPFBiH napominju da je najnoviji Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru, gotovo istovjetan tekstu koji su zastupnici Federalnog parlamenta već jednom odbili. Sasvim je izvjesno da ovaj Prijedlog zakona neće dobiti podršku poslanika i delegata Parlamenta FBiH ni sada. UPFBiH se apsolutno protivi njegovom donošenju u ovom tekstu, a prema informacijama kojima poslodavci raspolažu, protiv njegovog donošenja su i sindikati u FBiH.

Naglašavaju kako u Prijedlogu zakona o stečaju FBiH kojeg je nedavno usvojila Vlada FBiH ima kvalitetnih rješenja, ali da i dalje ostaju problematične činjenice da zakon ne predviđa odgovornost organa u stečajnom postupku, niti su pak predviđene sankcije za organe koji svojim činjenjem ili nečinjenjem oštete kompaniju ili FBiH. Novi prijedlog ne predviđa čak ni obavezu odgovornih osoba da pokrenu stečajni postupak kada se za to steknu svi zakonom definirani uslovi.

Stoga smatraju da će predložena rješenja za tri-četiri godine opet dovesti do istih problema sa kojima se susrećemo danas, poput stečajnih postupaka koji traju godinama, stečajnih sudija koji vode po sedam ili osam stečajnih postupaka istovremeno itd.

Ističu da je Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je UPFBiH dostavilo Vladi FBiH u julu ove godine usklađen sa direktivama Evropske unije koje se odnose na stečaj, harmoniziran sa zakonskim rješenjima koja su na snazi u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH i puno je bolje rješenje od onoga kojeg je predložila Vlada FBiH.

„Zbog svega navedenog pozivamo poslanike i delegate u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH da ne prihvate Prijedlog zakona o stečaju FBiH kojeg je u parlamentarnu proceduru dostavila Vlada FBiH“, naglašavaju iz UPFBiH, stoji u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.