BiH

CCI

Ured za reviziju FBiH radi s manje od pola zaposlenih nego što je potrebno

03/03/2020

Iz CCI-a ističu da su zahtjevi za povećanjem broja zaposlenih u Uredu za reviziju institucija u FBiH bili ugrađeni u zahtjeve Ureda za odgovarajućim budžetskim sredstvima

Najnovija analiza Centara civilnih inicijativa o reviziji u Federaciji BiH ukazala je na činjenicu da Ured za reviziju institucija u FBiH godišnje revidira manje od pet posto od 2.006 institucija za koje je nadležan.

Iz CCI-a navode da podaci objavljeni u toj analizi pokazuju da je broj zaposlenih u Uredu ispod 50 posto od broja predviđenog sistematizacijom radnih mjesta u toj instituciji. Tačnije, u posljednje tri godine, kako je broj zaposlenih po sistematizaciji 144, popunjenost se kreće od 41 do 44 posto. Odnosno, umjesto sa 144 zaposlena, Ured radi sa 59 (u 2016.) do 64 (u 2018.) zaposlena.

Dodaju da Ured za reviziju već duže vrijeme obavještava Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju o problemu nedostatka ljudskih kapaciteta za izvršavanje redovnih obaveza i za neophodno povećanje broja revidiranih institucija.

No, s jedne strane, zahtjevi Ureda nisu dovoljno ambiciozni, a s druge i takvi ne nailaze na podršku Parlamentarne komisije za reviziju, pa je samo u 2018. odobreno da Ured ima onoliko zaposlenih koliko je i tražio.

Iz CCI-a ističu da su zahtjevi za povećanjem broja zaposlenih u Uredu za reviziju institucija u FBiH bili ugrađeni u zahtjeve Ureda za odgovarajućim budžetskim sredstvima.

I dok su ti zahtjevi, Parlamentarnoj komisiji za reviziju, u periodu od 2015. do 2017. ozbiljno rasli (sa 3,8 na 5,3 miliona KM), odobreni budžeti gotovo da se nisu mijenjali. Tek je u 2018. došlo do značajnijeg rasta odobrenog budžeta, kada je Ured prvi put dobio tačno onoliko sredstava koliko je i tražio.

No, kao i kod zapošljavanja, data prilika nije i iskorištena. Iako im je odobreno značano povećanje budžeta, Ured je u 2018. iskoristio tek manji dio tog povećanja ostvarivši najniži procenat izvršenja budžeta u četiri posmatrane godine od svega 81 posto.

Nepopunjeni kapaciteti, odnosno nedovoljan broj zaposlenih, ostaje jedan od najozbiljnijih problema u funkcionisanju Ureda za reviziju, imajući u vidu veliki broj institucija koje su u njegovoj nadležnosti i projektovane ciljeve Ureda, odnosno njegovu društvenu ulogu, saopćeno je iz CCI-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.