FHMZ BiH

Uspostavljena stanica za monitoring kvalitete zraka u Mostaru

mostar stanica mjerenje kontrole zraka fena

Ovime je u potpunosti uspostavljena federalna mreža stanica za monitoring kvalitete zraka te se u Fedaraciji BiH mjerenja obavlja na 30 mjernih mjesta

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) od 1. januara 2023. godine počeo je u Mostaru sa službenim mjerenjima koncentracije zagađujućih materija SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5 i O3.

Stanica za monitoring kvalitete zraka puštena je u probni rad sedam dana ranije, a službeni podaci i ocjena stanja kvalitete zraka dostupni su na web stranici FHMZ-a.

Ovime je u potpunosti uspostavljena federalna mreža stanica za monitoring kvalitete zraka te se u Fedaraciji BiH mjerenja obavlja na 30 mjernih mjesta (uključujući i veleposlanstvo SAD-a), od čega Zavod na 10 mjernih mjesta, u Bihaću, Goraždu, Ivan Sedlu, Jajcu, Livnu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Zenici i Tuzli, navodi se u saopćenju FHMZ-a.

U toku je i realizacija projekta “SAAERO”, u suradnji sa Sveučilištem u Novoj Gorici, u okviru kojeg će se izvršiti sistematska proširena mjerenja finog aerosola u zraku Grada Sarajevu kako bi se pružila detaljna fizičko-hemijska karakterizacija aerosola i kvantificirali njihovi efekti.

U januaru iduće godine Zavod će u svom laboratoriju pokrenuti testnu fazu hemijskih analiza teških metala PM10 čestica u zraku te trenutno Zavod radi na uvođenju standardnih metoda za izvođenje hemijskih analiza. U testnoj fazi radit će se analiza teških metala PM10 čestica u zraku na mjernom mjestu Bjelave u Sarajevu, a zatim proširiti i na druga mjerna mjesta u Federaciji BiH.

U okviru projekta “Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u FBiH – faza 6”, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, dodatno će se unaprijediti rad laboratorija za ispitivanje teških metala u zraku. Time bi ispunili sve preporuke iz “Izvještaja revizije učinka Aktivnosti nadležnih institucija u BiH na smanjenju zagađenosti zraka”.

Iz FHMZ-a su naveli kako su u okviru projekta “IMPAQ” izvršili zamjenu servera za prikupljanje, arhiviranje i vizualizaciju podataka.

-Trenutno radimo na novom prikazu podataka i stanja kvalitete zraka u Federaciji BiH na našoj web stranici, uslijed čega može doći do kratkotrajnih prekida u radu, dodaje se u saopćenju.