BiH

plenarna sjednica

Danas odluka Ustavnog suda o dodjeli koncesije za gradnju hidroelektrana na Drini

02/12/2021

Pitanja sadržana u spomenutom zahtjevu, aktuelizirana su nakon što je Vlada RS donijela odluku da putem pregovaračkog postupka dodijeli Srbiji koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrana (HE) „Buk Bijela“, „Foča“ i „Paunci“ na rijeci Drini

Ustavni sud Bosne i Hercegovine zakazao je za danas i sutra plenarnu sjednicu na kojoj bi trebalo biti razmatrano pet predmeta za ocjenu ustavnosti i isti toliki broj apelacija pravnih i fizičkih osoba.

Kako je dnevnim redom predviđeno, na plenarnoj sjednici bi, između ostalog, trebao biti razmatran predmet za ocjenu ustavnosti (U 16-20), odnosno Zahtjev 24 člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) za rješavanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska, nastalog u vezi s dodjelom koncesija.

Radi se o zahtjevu bh. parlamentarca da se poništi odluka Vlade RS o davanju koncesije za gradnju hidroelektrana na Drini, budući da je, kako se u zahtjevu navodi, odluke u vezi s državnom imovinom moguće donositi isključivo na nivou BiH.

Taj je zahtjev/predmet razmatran na 122. plenarnoj sjednici, sredinom jula, kada je Ustavni sud donio djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu, te naložio Komisiji za koncesije BiH da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije, najkasnije u roku od tri mjeseca, riješi sporna pitanja, nastala u vezi s dodjelom koncesija.

Prema toj odluci, Zajednička komisija je u vezi sa spomenutim sporom trebala zauzeti stav do 28.oktobra, u suprotnom, sve se vraća Ustavnom sudu BiH.

Pitanja sadržana u spomenutom zahtjevu, aktuelizirana su nakon što je Vlada RS donijela odluku da putem pregovaračkog postupka dodijeli Srbiji koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrana (HE) „Buk Bijela“, „Foča“ i „Paunci“ na rijeci Drini.

Vlasti RS su se pritom pozvali na Zakon o unutrašnjoj plovidbi RS-a, čijim su odredbama sve rijeke u tom bosanskohercegovačkom entitetu, uključujući Drinu, tretiraju kao “unutrašnje vode RS”, a što je Ustavni sud BiH odlukom iz februara 2020. godine proglasio neustavnim.

Komentari

Autor: NAP

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.