BiH

Sjednica

Vijeće ministara danas o nabavci vakcina i povratku bh. državljana iz Iraka i Sirije

04/03/2021

Pred Vijećem ministara BiH je Informacija o potrebi zaključenja Amandmana na Ugovor o nabavi cjepiva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog za zaključivanje dvogodišnjeg Sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2020.-2021. godinu.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog mišljenja o prijedlozima amandmana II, III, IV i V na Ustav BiH, čiji su predlagači poslanici Kluba Socijaldemokratske partije BiH.

Bit će razmotrena i Informacija o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka u cilju njihove repatrijacije.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Informaciju o korištenju TAIEX instrumenta pomoći Evropske unije u BiH za period 1. januar – 31. decembar 2020. godine, kao i Informaciju o pripremi Prijedloga akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2021. godinu, sa Prijedlogom akcionog plana.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Prijedloga rješenja o imenovanju zamjenika direktora – rukovodioca Sektora za operacije, tehniku i servise Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH i Prijedloga rješenja o imenovanju zamjenika direktora – rukovodioca Sektora za podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za zanavljanje radnih mjesta u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Trebao bi biti razmatran i Izvještaj o provedenom postupku za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Pred Vijećem ministara BiH je Informacija o potrebi zaključenja Amandmana na Ugovor o nabavi cjepiva – „Commitment agreement-committed purchase arrangement“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za cjepiva (GAVI), Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i AstraZeneca AB o odšteti AstraZeneca (AZD1222) i Ugovor o obeštećenju od strane Covax-a za države koje vrše nabavu preko agencija za nabavu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.