BiH

Vlada FBiH prodaje BH Telecom i HT Mostar do kraja 2017. godine!

29/05/2016

Vlasti u BiH spremne su na sve, samo da dobiju novac od MMF-a. Tako je Vlada FBiH spremna da proda oba telekoma, a što je navela u prijedlogu pisma namjere, oko kojeg će se svi uskoro usaglasiti. Svoje namjere stavili su na 17 stranica teksta, gdje obećavaju reforme.

“Druga preduzeća, kao što su Energoinvest i Energopetrol, zahtjevat će sveobuhvatnije mjere restruktuiranja prije njegove potpune sanacije i prodaje do kraja decembra/prosinca 2017. godine.

U skladu s planom Agencije za privatixaciju FBiH, pristupit ćemo rješavanju statusa preostalih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća bilo putem restruktuiranja i eventualne privatizacije održivih preduzeća, ili stečaja/likvidacije onih preduzeća koja se ocjene kao neodrživa.

Untitled-1

U okviru ovog procesa, Vlada FBiH će u konsultacijama sa Grupom Svjetske banke i/ili EBRD-om završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti (due diligence) za preduzeća BH Telecom i HT Mostar do kraja oktobra/listopada 2016. godine (strukturalna odrednica) i planira prodati sve svoje preostale udjele u preduzećima BH Telecom i HT Mostar do kraja 2017. godine.

Do kraja decembra/prosinca 2016. godine (strukturalne odrednice), vlade dvaju entiteta će, uz pomoć svjetske banke, usvojiti planove restruktuiranja željeznica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a Vlada FBiH usvojit će i plan restruktuiranja komunalnih preduzeća u sektoru električne energije i plina”, kaže se u dokumentu koji je objavio TV Hayat.

Komentari