BiH

Vlada KS povećala cijenu grijanja u sezoni za 12,64 posto

21/06/2017

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici stavila van snage Odluku o visini tarifnih stavova, odnosno cijene centralnog grijanja KJKP „Toplane Sarajevo“ od 31. maja 2017. godine kojom je propisano uvećanje cijene centralnog grijanja, odnosno visine tarifni stavki od 8,3 posto, sa retroaktivnom primjenom od aprila mjeseca 2017. godine.

Na istoj sjednici Vlada je, nakon što je na njeno traženje Neovisno stručno tijelo analiziralo i ponudilo nove kalkulacije visine ove cijene, donijela novu Odluku o visini tarifnih stavova, tj. visini cijene centralnog grijanja koja će od 01. avgusta 2017. godine biti veća za 12,64 posto i koja će se primjenjivati do 31. decembra 2017. godine.

Građanima koji su izmirili aprilske i majske fakture za centralno grijanje po osnovu ranijeg povećanja cijene, junske fakture biće umanjene za iznos povećanja te cijene.

Nove cijene centralnog grijanja su proizašle nakon Odluke Vlade FBiH o povećanju cijena prirodnog gasa od aprila ove godine od 13,5 posto. Iz Vlade podsjećaju da je u proteklom periodu, na osnovu odluka Vlade Kantona Sarajevo i formiranja cijene gasa u FBiH, dva puta dolazilo do smanjivanja cijene centralnog grijanja i jednog povećanja te cijene iz gore navedenih razloga.

Za razliku od prethodnog perioda do 2015. godine kada su stanovnici Sarajeva svaku grijnu sezonu dočekivali u neizvjesnosti da li će biti gasa u dovoljnim količinama, novim tarifnim sistemom omogućeno je redovno i potpuno snabdijevanje Kantona Sarajevo ovim energentom.

I ove grijne sezone, bez obzira na izrazito dugu zimu i ekstremno niske temperature, funkcija centralnog grijanja nije ni u jednom trenutku došla u pitanje te se grijanje svih 55.000 stambenih i poslovnih jedinica odvijalo bez problema i prekida.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.