BiH

Za liječenje boraca 1,3 miliona KM, boračkim udruženjima 460.000 KM

12/02/2016

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici u Mostaru donijela sedam odluka koje se odnose na transfere za boračko-invalidsku zaštitu za 2016. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida domovinskog rata, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Tako je kroz Transfer za obilježavanje značajnih datuma utvrđen iznos od 300.000 KM. Od ovoga je 220.000 KM namijenjeno sufinansiranju manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata, a razlika od 80.000 KM su interventna sredstva, koja će biti korištena za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

Usvojen je i Program utroška sredstava za pomoć u liječenju boraca u iznosu od 1.300.000 KM. Pravo podnošenja zahtjeva za pomoć imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija, a to su ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice.

Programom utroška sredstava transfera neprofitnim organizacijama – udrugama proizašlim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, u visini od 460.000 KM, predviđeno je sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruga s 280.000 KM. Dio od 100.000 KM su sredstva namijenjena tradicionalnom održavanju Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, a 80.000 KM su interventna sredstva.

Za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja bit će izdvojeno 110.000 KM, dok su 40.000 KM interventnih sredstva.

Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija utvrđeno je 200.000 KM. Pravo na ovu pomoć imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija, ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, demobilizirani borci i članovi njihove uže porodice.

Usvojen je i 1.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

Također, za financiranje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije danas je odobreno 100.000 KM, stoji u priopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.