Umjesto 403

Za osobe sa 100-postotnim invaliditetom uskoro povećanje naknade na 700 KM?

novac marke – DB Fokus

Vjerujemo da će ovaj zakon kroz daljnje faze koje će proći, biti usvojen do kraja ove godine, time će doći konačno i do povećanje naknade

Stupanjem na snagu Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom, umjesto 403 KM, koliko je do sada iznosila, mjesečna naknada za osobe čiji je invaliditet ocijenjen 100-postotnim iznosit će do 700 maraka. Značajno je to povećanje naknade.

Na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma FBiH spomenuti zakon usvojen je u formi nacrta. Da bi stupio na snagu, treba ga potvrditi i Dom naroda FBiH.

U razgovoru za „Avaz“ federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kaže da ovaj zakon na sistemski način uređuje pitanje materijalne podrške osobama s invaliditetom.

– Ovim zakonom se prvi put utvrđuje definicija invaliditeta osoba u skladu s međunarodnim dokumentima, ali i jedinstven način za određivanje prava osoba s invaliditetom u svim oblastima društva, socijalne zaštite, obrazovanja, slobode izbora, sporta, rekreacije, zapošljavanja i drugim oblastima – kaže Drljača.

Objašnjava da je ispravljena dugogodišnja nepravda prema ovoj kategoriji stanovništva. Iako je cijena rada u FBiH rasla, osnovica za obračun invalidnina godinama se nije mijenjala.

– Naknada po predloženom zakonu može iznositi do 700 KM, a sada je maksimalni iznos 403 marke. Time bitno poboljšavamo standard osoba s invaliditetom i otklanjamo nepravdu koja je prema njima napravljena. Utvrđuje se osnovica za obračun novčanih davanja na najnižu plaću koja je sada 596 KM. Ona će se usklađivati. Prema važećem zakonu, osnovica je fiksna i nije se usklađivala – rekao je, između ostalog, Drljača.

Zakon do kraja godine?

Dodaje da je cilj urediti ovu oblast te osobama s invaliditetom dati socijalnu sigurnost i stabilnost u primanjima.

– Vjerujemo da će ovaj zakon kroz daljnje faze koje će proći, biti usvojen do kraja ove godine – zaključuje Drljača. Time će doći konačno i do povećanje naknade.

Broj postojećih korisnika prava koja se reguliraju ovim zakonom na prostoru FBiH je gotovo 43.000.

Kako se navodi u tekstu zakona, osobe s invaliditetom imaju pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje pod jednakim uvjetima, novčanu i drugu materijalnu pomoć, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, usluge socijalnog i drugog stručnog rada te kućnu njegu i pomoć i kući.