Zvizdić: Vijeće ministara spremno za provođenje reformi

BiH

zvizdic

Vijeće ministara BiH je spremno da najkasnije do 15. juna 2015.godine, zajedno sa vladama entiteta i Brčko distrikta, Evropskom komisijom i međunarodnim finansijskim institucijama, predstavi jasno definiranu ekonomsku reformsku agendu koja bi bila bazirana na obavezama BiH prema SSP–u, Sporazumu za rad i zapošljavanje, nacrtu ekonomskih reformi sa sastanka na Jahorini, kao i prijedlozima ekonomskih reformi od strane vlada i poslodavaca koje smo spremni u predviđenim rokovima realizirati.

“Smatram da ekonomske reforme, uz već započete reforme javne administracije, uz izradu mehanizma koordinacije na kojem Vijeće ministara BiH već aktivno radi, te uz kredibilnu realizaciju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i priruživanju, predstavljaju ključne aktivnosti koje bi nam vrlo brzo trebale obezbijediti značajan iskorak u EU integracijama i omogućiti podnošenje aplikacije za članstvo, što bi bio novi kvalitet na putu ka EU integracijama“, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u vezi sa očekivanom agendom ekonomskih reformi.

Vijeće ministara ostaje potpuno posvećeno ključnim prioritetima, a to su evropski put BiH, poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti, vladavina prava, te unutrašnja i vanjska stabilnost države.