Crna hronika

Mandiću sedam godina zatvora i kazna od 432.385 eura

22/07/2015

Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Davor Mandić proglašen krivim za organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca te osuđen na sedam godina zatvora.

U izreci presude se, između ostalog, navodi da je zločinačka organizacija D.E.1. 29. juna 2006. godine izvršila razbojništvo u Sarajevu na štetu Privredne banke Sarajevo, otuđivši iznos novca ne manji od 2.000.000.00 eura, nakon čega je D.E.1. dio otuđenog novca u Republici Srbiji zamijenio u mjenjačnicama i potom prebacio u BiH, u namjeri da ga u BiH stavi u opticaj i legalne tokove novca, a u čemu je okrivljeni imao određenu ulogu.

Naime, okrivljeni Davor Mandić se dogovorio sa D.E.1. da će od D.E.1. preuzeti dio tog novca, staviti ga u opticaj i legalne tokove novca i čuvati ga za zločinačku organizaciju uz naknadu koju će mu D.E.1. isplatiti za obavljene poslove, pa je tako Davor Mandić postao pripadnik zločinačke organizacije kojom rukovodi D.E.1.

Okrivljeni Mandić po prethodnom dogovoru sa D.E.1. jednim dijelom tog novca kupio na berzama u BiH neutvrđen broj dionica raznih preduzeća i 900 dionica „Elektroprivrede BiH“ na svoje ime kao vlasnika, jedan dio novca nezakonito posuđivao većem broju trećih lica po lihvarskim kamatnim uslovima i to Draganu Kulina, vl. firme „Unigrad“ d.o.o. Istočno Sarajevo, Goranu Šehovac iz Istočne Ilidže, Dragoslavu Popoviću i drugima, koji su taj novac upotrijebili u privrednom poslovanju i za dobiveni novac plaćali dogovorenu lihvarsku kamatu.

Tako je Davor Mandić „oprao“ preuzeti novac u iznosu većem od 50.000 KM i pribavio neutvrđeni iznos nezakonite dobiti za zločinačku organizaciju.

Na osnovu člana 209. stav 4. KZ BiH, od optuženog se oduzimaju određeni predmeti privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta MUP-a RS, Uprava kriminalističke policije, Jedinica za posebne istrage Banja Luka, a koji su taksativno navedeni u izreci presude.

Na osnovu člana 74. KZ BiH, od optuženog se trajno oduzimaju određeni predmeti, koji su od optuženog privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta MUP-a RS, Uprava kriminalističke policije, Jedinica za posebne istrage Banja Luka, a koji su taksativno navedeni u izreci presude.

Primjenom člana 110. i 111. KZ BiH od optuženog se oduzima iznos od 432.385,00 EUR-a , koji je optuženi dužan odmah po pravosnažnosti presude uplatiti u korist budžeta BiH u protuvrijednosti u konvertibilnim markama prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan uplate, na ime imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.